/ Įkainiai / Taupymas ir investavimas / „Senjorų programa“

„Senjorų programa“

Privatiems klientams

„Senjorų programos“ įkainiaiIndėlių palūkanos
„Senjorų programos“ dalyviams

Sąskaitos tvarkymas
Banko sąskaitų tvarkymas nemokamai
Metinės palūkanos už einamosios sąskaitos ir Maestro kortelės likutį
- nuo 2 900 iki 14 500 Eur 0,15 %
- virš 14 500 Eur 0,25 %
Sukauptos palūkanos į sąskaitą pervedamos kiekvieną mėnesį.
*„Senjorų programos“ dalyviai gauna net + 0,10 % didesnes nei standartines palūkanas už terminuotuosius indėlius ir lėšas „Maxi“ sąskaitoje.

 

Debeto mokėjimo kortelė Maestro
Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimo / atnaujinimo mokestis / metų / mėnesinis mokestis** nemokamai
Grynųjų pinigų išdavimas bankomatuose bendrame „Citadele“, „Danske Bank“, „Nordea“ ir Šiaulių banko bankomatų tinkle ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje*** nemokamai

 

Grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš einamosios banko sąskaitos 0,30 Eur
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš Maestro mokėjimo kortelės banko padaliniuose 0,30 Eur

 

Mokėjimų į sąskaitas administravimas
Lėšų eurais iš LT / ES / EEE šalių administravimas**** nemokamai

 

Mokėjimai eurais ir užsienio valiuta
Tarp savo sąskaitų banko skyriuje 0,85 Eur
Banko viduje internetu (įvykdomas tą pačią banko darbo dieną) 0,18 Eur
Mokėjimai eurais į LT / ES / EEE bankus internetu (jei mokėjimo pavedimas priimtas iki 16.00 val., jis įvykdomas tą pačią banko darbo dieną) 0,18 Eur
Įmokų priėmimas iš sąskaitos banko skyriuje (jei sutartyse su įmokų gavėjais nenustatyti kiti mokesčiai) 1 Eur

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. sausio 2 d.

 


* „Senjorų programos“ dalyvių sudarytiems indėliams, kuriems taikomos „Senjorų programos“ indėlių palūkanos, negalioja kitos papildomų palūkanų taikymo sąlygos. Papildomai klientams taikomos indėlių palūkanos nėra sumuojamos.
** Mėnesiniai mokesčiai galioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. atnaujintoms ir naujai išduotoms mokėjimo kortelėms.
*** Išgryninus daugiau nei 1 000 Eur per mėnesį, taikomas 0,30 Eur dydžio įkainis.
**** Iš ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos, jeigu pateikta gavėjo sąskaita yra IBAN formato ir nurodytas gavėjo banko kodas BIC, mokesčiai SHA.

Lėšų įskaitymo terminai
Lėšos eurais iš LT / ES / EEE šalių bankų įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią banko operacijų dieną iki 18 val.
Lėšos iš AS „Citadele banka“ (Latvija, Estija) įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią banko operacijų dieną iki 18.00 val.
Lėšos konvertuojama valiuta įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią banko operacijų dieną iki 17.00 val. , lėšos nekonvertuojama valiuta (BYN, RUB, UAH) – kitą banko operacijų dieną.
Jeigu lėšos pervedamos į kortelės sąskaitą, jos įskaitomos kortelės sąskaitos valiuta (jei sąskaitos valiuta ir pervedama valiuta skiriasi, pervedama valiuta automatiškai keičiama pagal tuo metu galiojantį „Citadele“ banko valiutos keitimo kursą).
Lėšos į gavėjo sąskaitą „Citadele“ banke įskaitomos tik pagal gavėjo sąskaitos numerį IBAN formatu, t. y. bankas netikrina, ar mokėjime nurodyta sąskaita priklauso lėšų gavėjui, todėl neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas lėšų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas).

Pastaba: Aukščiau nenurodytoms banko operacijoms ir paslaugoms taikomi standartiniai įkainiai, kurie skelbiami www.citadele.lt.

Terminas Standartinės terminuotųjų indėlių metinės palūkanos „Senjorų programos” terminuotųjų indėlių metinės palūkanos**
EUR USD EUR USD
1-3 mėn. 0,00 % 0,25 % 0,10 % 0,35 %
3-6 mėn. 0,20 % 0,35 % 0,30 % 0,45 %
6-9 mėn. 0,35 % 0,50 % 0,45 % 0,60 %
9-12 mėn. 0,50 % 0,60 % 0,60 % 0,70 %
1-2 m. 0,65 % 0,80 % 0,75 % 0,90 %
2-3 m. 0,70 % 0,80 % 0,80 % 0,90 %
3-5 m. 1,00 % 1,00 % 1,10 % 1,10 %
5-7 m. 1,15 % 1,10 % 1,25 % 1,20 %
7-9 m. 1,25 % 1,50 % 1,35 % 1,70 %
9-10 m. 1,45 % 1,50 % 1,55 % 1,70 %

Metinė palūkanų norma galioja nuo 2017 m. kovo 6 d.


** „Senjorų programos“ dalyvių sudarytiems indėliams, kuriems taikomos „Senjorų programos“ indėlių palūkanos, negalioja kitos papildomų palūkanų taikymo sąlygos. Papildomai klientams taikomos indėlių palūkanos nėra sumuojamos.

Banke laikomi indėliai yra apdrausti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Papildoma informacija indėlininkams