/ Įkainiai / Taupymas ir investavimas / Finansų maklerio paslaugos

Finansų maklerio paslaugos

Privatiems klientamsVerslo klientams

1. Prekyba nuosavybės finansinėmis priemonėmis Baltijos šalių biržose
1.1. Nasdaq OMX Vilnius
1.1.1. iki 15 000,00 EUR0,40 %, bet ne mažiau 5 EUR1
1.1.2. nuo 15 000,01 EUR0,35 %, bet ne mažiau 5 EUR1
1.2. Nasdaq OMX Riga ir Nasdaq OMX Tallinn
1.2.1. iki 15 000,00 EUR0,40 %, bet ne mažiau 5 EUR1
1.2.2. nuo 15 000,01 EUR0,35 %, bet ne mažiau 5 EUR1
Procentais nuo kliento bendros suminės dienos apyvartos visomis pozicijomis kiekvienoje iš šių biržų atskirai.
2. Lietuvos Respublikos vyriausybės vertybinių popierių pirkimas pirminėje rinkoje (aukcione) ir pirkimas/pardavimas antrinėje rinkoje
2.1. iki 100000.00 EUR0,08 % min. 15.00 EUR
2.2. virš 100000.01 EURpagal susitarimą
2.3. Lietuvos Respublikos vyriausybės vertybinių popierių pirkimas/pardavimas antrinėje rinkojeNemokamai už banko pasiūlytą kainą
3. Prekyba nuosavybės finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama ne Baltijos šalių vertybinių popierių biržose
3.1. Prekyba Europos biržose
3.1.1. Borsa Italiana (MIL)0,27 %, bet ne mažiau 27 EUR1
3.1.2. Euronext Amsterdam (AMS)0,27 %, bet ne mažiau 27 EUR1
3.1.3. Euronext Brussels (BRU)0,27 %, bet ne mažiau 27 EUR1
3.1.4. Euronext Lisbon (LISB)0,27 %, bet ne mažiau 27 EUR1
3.1.5. Euronext Paris (PAR)0,27 %, bet ne mažiau 27 EUR1
3.1.6. Frankfurt/Xetra Stock Exchange0,27 %, bet ne mažiau 27 EUR1
3.1.7. London International Exchange (LSE_INTL)0,27 %, bet ne mažiau 35 USD1
3.1.8. London Stock Exchange SETS Market (LSE_SETS)0,27 %, bet ne mažiau 15 GBP1
3.1.9. OMX Copenhagen (CSE)0,27 %, bet ne mažiau 60 DKK1
3.1.10. OMX Helsinki (HSE)0,27 %, bet ne mažiau 27 EUR1
3.1.11. OMX Stockholm (SSE)0,27 %, bet ne mažiau 120 SEK1
3.1.12. Oslo Stock Exchange (OSE)0,27 %, bet ne mažiau 120 NOK1
3.1.13. Sistema De Interconexion Bursatil Espanol (SIBE)0,27 %, bet ne mažiau 20 EUR1
3.1.14. Swiss Exchange (SWX)0,27 %, bet ne mažiau 30 CHF1
3.1.15. SWX Europe (VX)0,27 %, bet ne mažiau 30 CHF1
3.1.16. Warsaw Stock Exchange (WSE)0,60 %, bet ne mažiau 100 PLN1
3.1.17. Wiener Börse (Vienna) Stock Exchange (VIE)0,27 %, bet ne mažiau 27 EUR1
3.2. Prekyba Šiaurės Amerikos biržose
3.2.1. American Stock Exchange (NYSE, NASDAQ, AMEX)0,03 USD už akciją, bet ne mažiau 37 USD1
3.2.2. USD (OTC BB; Pink Sheets) suma mažiau 50 000,00 USD45 USD1
3.2.3. USD (OTC BB; Pink Sheets) suma daugiau 50 000,00 USD0,30 %
3.2.4. Toronto Stock Exchange (TSE)0,04 CAD už akciją, bet ne mažiau 40 CAD1
3.2.5. TSX Venture Exchange (TSX)<1 CAD, 50 CAD, bet ne mažiau 50 CAD1
3.2.6. TSX Venture Exchange (TSX)>1 CAD, 0,02 CAD už akciją, bet ne mažiau 51 CAD1
3.3. Prekyba Azijos ir Okeanijos biržose
3.3.1. Australian Stock Exchange Ltd. (ASX)0,20 %, bet ne mažiau 42 AUD1
3.3.2. Hong Kong Stock Exchange (HKEX)0,30 %, bet ne mažiau 280 HKD1
3.4. Prekyba RF MMVB biržoje
3.4.1. Suminė apyvarta iki 300 000,00 RUB0,50 %, bet ne mažiau 500 RUB1
3.4.2. Suminė apyvarta nuo 300 000,01 RUB iki 1 000 000,00 RUB0,40 %, bet ne mažiau 500 RUB1
3.4.3. Suminė apyvarta nuo 1 000 000,01 RUB iki 3 000 000,00 RUB0,35 %, bet ne mažiau 500 RUB1
3.4.4. Suminė apyvarta nuo 3 000 000,01 RUB0,25 %, bet ne mažiau 500 RUB1
Minimalus komisinis, kurį klientas privalo sumokėti už operacijas, atliktas vienos prekybos sesijos metu su visomis FP bendrai500 RUB1
Komisinio mokesčio dydis priklauso nuo suminės kliento apyvartos dydžio, t.y. bendros klientų sandorių dėl FP perleidimo reguliuojamoje rinkoje sumos, skaičiuojamos už praėjusį pusmetį.
4. Obligacijų, kuriomis prekiaujama užsienio šalių reguliuojamose rinkose ir už kurias atsiskaitoma Clearstream/Euroclear atsiskaitymų sistemose, pirkimas/pardavimas
Nuo sandorio vertės0,15 %, bet ne mažiau 100 sandorio valiutos vienetų arba kaip 15.00 EUR ekvivalentas2
Komisinis mokestis mokamas atitinkama valiuta, jeigu sandorio valiuta EUR, USD arba GBP. Jeigu sandoris vykdomas kokia nors kita valiuta, tai komisinis mokestis skaičiuojamas regioniniu principu: Europa - EUR, ne Europa – USD.
5. Obligacijų susietų su akcijomis ir kitais finansiniais instrumentais pirkimas/pardavimas
Nuo sandorio vertės1,00 %
6. Investicinių fondų vienetų, užregistruotų užsienyje, pirkimas ir pardavimas
6.1.2 Akcinių investicinių fondų pirkimas2,50 %, bet ne mažiau 26,00 EUR
6.1.3 Subalansuotų investicinių fondų pirkimas1,50 % bet ne mažiau 26,00 EUR
6.1.4. Obligacinių investicinių fondų pirkimas1,00 %
6.1.5. Fondų pardavimas20.00 EUR ekvivalentas fondo valiuta2, 5
6.2. Subalansuotų ir „Hedge“ investicinių fondų pirkimas
6.2.1. Sandorio vertė iki 14 481,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta1,40 %, bet ne mažiau 26,00 EUR ekvivalentas fondo valiuta2
6.2.2. Sandorio vertė nuo 14 481,01 EUR iki 57 924,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta1,20 %
6.2.3. Sandorio vertė nuo 57 924,01 EUR ir daugiau sumos ekvivalentas fondo valiuta1,00 %
6.3. Obligacinių investicinių fondų pirkimas/pardavimas
6.3.1. Sandorio vertė iki 14 481,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta0,90 %, bet ne mažiau 26,00 EUR ekvivalentas fondo valiuta2
6.3.2. Sandorio vertė nuo 14 481,01 EUR iki 57 924,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta0,80 %
6.3.3. Sandorio vertė nuo 57 924,01 EUR ir daugiau sumos ekvivalentas fondo valiuta0,60 %
6.4. Fondų pardavimas20,00 EUR ekvivalentas fondo valiuta2
7. „Citadele“ grupės valdomų fondų pirkimas/pardavimas
7.1. „Citadele“ grupės akcinių ir subalansuotų fondų pirkimas
7.1.1. Sandorio vertė iki 15 000,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta2,00 %
7.1.2. Sandorio vertė nuo 15 000,01 EUR iki 60 000,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta1,75 %
7.1.3. Sandorio vertė nuo 60 000,01 EUR iki 300 000,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta1,50 %
7.1.4. Sandorio vertė nuo 300 000,01 EUR ir daugiau sumos ekvivalentas fondo valiuta1,25 %
7.2. „Citadele“ grupės obligacijų fondų pirkimas
7.2.1. Sandorio vertė iki 15 000,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta1,50 %
7.2.2. Sandorio vertė nuo 15 000,01 EUR iki 60 000,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta1,30 %
7.2.3. Sandorio vertė nuo 60 000,01 EUR iki 300 000,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta1,10 %
7.2.4. Sandorio vertė nuo 300 000,01 EUR ir daugiau sumos ekvivalentas fondo valiuta0,90 %
7.3. Fondų pardavimasnemokamas
8. East Capital valdomų fondų pirkimas/pardavimas
8.1. Fondų pirkimas3 %, bet ne mažiau 26,07 EUR ekvivalentas fondo valiuta2
8.2. Fondų pardavimas20,00 EUR ekvivalentas fondo valiuta2
9. MAN valdomų fondų pirkimas /pardavimas
MAN valdomų fondų pirkimas /pardavimas20,00 EUR ekvivalentas fondo valiuta2 plius kitos šalies mokesčiai
10. Finansinių priemonių saugojimo mokesčiai
10.1. Už Lietuvos emitentų skolos ir nuosavybės FP saugojimą
10.1.1. jei FP vertė paskutinę mėnesio darbo dieną nesiekia 30 000,00 EUR0,008 % per mėnesį
10.1.2. jei FP vertė paskutinę mėnesio darbo dieną viršija 30 000,01 EUR0,007 % per mėnesį
10.2. Už Europos Sąjungos (išskyrus Rumuniją, Slovėniją ir Slovakiją), Norvegijos, Šveicarijos, JAV vidaus rinkos FP, užsienio šalyse registruotų investicinių fondų vienetų0,013 % per mėnesį
10.3. Už Rusijos emitentų išleistų FP saugojimą0,07 % per mėnesį
10.4. Už 10.1.-10.3 punktuose nepaminėtų šalių FP saugojimą0,07 % per mėnesį
FP saugojimo mokestis yra skaičiuojamas kas mėnesį nuo finansinių priemonių, turimų investicinėje sąskaitoje, rinkos vertės paskutinę mėnesio dieną. Skolos FP arba nelistinguojamos FP vertinamos nominalia verte. Mokestis nurašomas nuo banko sąskaitos skirtos operacijoms su FP.
11. Kitos paslaugos
11.1. Investicinės sąskaitos atidarymasnemokamai
11.2. Lietuvos emitentų išleistų finansinių priemonių nemokestinis ir mokestinis pervedimas į kito viešosios apyvartos tarpininko sąskaitą315,00 EUR
11.3. Latvijos ir Estijos emitentų išleistų finansinių priemonių nemokestinis pervedimas į kito viešosios apyvartos tarpininko apskaitą315,00 EUR
11.4. Finansinių priemonių, nepaminėtų 11.2-11.3 punktuose, nemokestinis pervedimas10,00 EUR ekvivalentas užsienio valiuta plius kitos šalies taikomi mokesčiai
11.5. Nereguliuojamoje rinkoje sudaryto finansinių priemonių sandorio registravimas (pirkimas, pardavimas, dovanojimas, mainai, kt.)10,00 EUR iš kiekvienos sandorio šalies
11.6. Atvirkštinio atpirkimo (repo) sandorio sudarymo mokestis15,00 EUR
11.7. Mokesčiai ir rinkliavos
11.8. Kitos paslaugospagal susitarimą

Šie įkainiai galioja nuo 2016 m. gruodžio 1 d.

 


Papildomos sąlygos:
1Minimalus sandorio mokestis taikomas visiems vienos dienos vienos finansinės priemonės sandoriams bendrai. Jei pavedimas vykdomas kelias dienas, tuomet minimalus sandorio mokestis taikomas kiekvienos dienos sandoriams.
2Pavedimo atlikti operaciją su finansinėmis priemonėmis dienos oficialus Lietuvos banko skelbiamas euro ir finansinės priemonės valiutos santykis.
3Lietuvos emitentų finansinėmis priemonėmis laikomos tos priemonės, kurios registruotos Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume. Užsienio šalių finansinėmis priemonėmis laikomos tos finansinės priemonės, kurios registruotos užsienio šalių depozitoriumuose ar atsiskaitymo sistemose.
4Kai kurioms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama šiose rinkose, priklausomai nuo tarpininko, per kurį atliekamas sandoris, gali būti taikomi kitokie mokesčiai. Dėl detalesnės informacijos teirautis Finansų maklerio skyriuje.
5AS CBL Asset Management grupės valdomų fondų pirkimui minimalus mokestis netaikomas.

Papildoma informacija:
Banko komisinį atlygį už sandorius Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje sudaro: banko mokami komisiniai mokesčiai NasdaqOMX Vilnius biržai, Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui ir banko mokestis.
Komisinį atlygį už sandorius, sudaromus užsienio šalių reguliuojamose rinkose sudaro: komisiniai mokesčiai viešosios apyvartos tarpininkui, per kurį toks sandoris sudaromas ir banko mokestis.
Bankas gauna atlygį už parduotus investicinius fondus. Atlygio dydis priklauso nuo parduotų fondų vienetų bendros vertės, bei fondų valdytojo.
Kliento pavedimas pirkti finansines priemones, kurios yra denominuotos užsienio valiuta priimamas tik tuo atveju, kai klientas savo sąskaitoje, skirtoje operacijoms su finansinėmis priemonėmis, yra sukaupęs pakankamą lėšų sandorio valiuta kiekį.
Kai kurioms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama šiose rinkose, priklausomai nuo tarpininko, per kurį atliekamas sandoris, gali būti taikomi kitokie mokesčiai. Dėl detalesnės informacijos teirautis Finansų maklerio skyriuje.
Pavedimo įvykdymas dalimis laikomas vienu sandoriu.

Pasirašymo teisės (Right Issues)
Akcijoms
Klientai, kurie gaus teisę pasirašyti naujų akcijų, galės tai padaryti platformoje ir pasirinkti – parduoti teisę ar ja pasinaudoti. Jeigu iki nustatytos datos klientas nepriims sprendimo, jo teises bankas pagal galimybę parduos iki termino pabaigos. Gauta suma už teisės pardavimą pervedama į kliento sąskaitą, išskaičiavus standartinį mokestį. Bankas šią operaciją atlieka, kad išsaugotų bent kiek vertės, nes suėjus terminui teisės tampa bevertės.

Dividendai pinigais
Už akcijas
Dividendai registruojami Ex-datą, kad atsvertų kanos pokytį tą dieną, o pervedami mokėjimo dieną (Pay Date). Dividendai į akcijų savininkų sąskaitas įskaitomi prieš tai išskaičiavus atitinkamoje valstybėje taikomus standartinius dividendų mokesčius. Bankas neturi galimybės pritaikyti mokestinių lengvatų, net jeigu jos taikomos atitinkamiems mokesčių mokėtojams.

Mokesčiai už depozitoriumo pakvitavimus (depositary receipt)
Už JAV depozitoriumo pakvitavimus taikomas metinis administravimo mokestis, iki 0,02 USD už 1 akciją, priklausomai nuo depozitoriumo. Šis mokestis padengia bankų patiriamas išlaidas už prekybos depozitoriumo pakvitavimais organizavimą. Mokestis paprastai išskaitomas iš sumokėtų dividendų sumos. Jeigu dividendai nemokami, mokestis išskaitomas atskirai. Dividendų mokestis yra apibrėžtas saugojimo sutartyje (deposit agreement) tarp banko depozitoriumo ir kompanijos pagal nustatytus standartus. Ši sutartis yra registruojama vietinėje priežiūros institucijoje ir yra viešai prieinama.

Dividendai akcijomis
Už akcijas
Dividendai, kurie išmokami naujomis akcijomis, registruojami Ex-datą ir įskaitomi mokėjimo dieną (Pay Date).

Dividendų pasirinkimas
Už akcijas
Paprastai dividendai išmokami pinigais, tačiau klientas gali pasirinkti gauti naujų akcijų. Akcijos bus pervestos mokėjimo dieną (Pay Date), po to kai patvirtinamas reinvestavimo santykis.

Nauja akcijų emisija (Bonus Issues)
Akcijos
Papildomos akcijos paskirstomos Ex-datą.

Oficialus pasiūlymas (Tender Offers)
Akcijos
Klientai turi galimybę dalyvauti oficialiame pasiūlyme.

Susijungimai (Mergers and Mergers with Elections)
Akcijos
Privalomų susijungimu atveju, klientams sumokami pinigai arba naujos akcijos Ex-datą. Jeigu siūlomas pasirinkimas, klientai gali dėl to balsuoti.

Akcijų skaidymas, stambinimas ir verslo atskyrimas (Stock Splits/Reverse Stock Splits/Spin offs)
Akcijos
Akcijos paskirstomos Ex-datą.

Kiti esminiai įvykiai
Jeigu įvyktų kiti esminiai įvykiai, kurie neaprašyti aukščiau, bankas dės visas pastangas veikti klientų naudai.

Mokesčiai ir rinkliavos už esminius įvykius
Jeigu už esminius įvykius taikomi kokie nors specialūs mokesčiai ar rinkliavos, bankas juos nurašys nuo kliento sąskaitos.

1. Prekyba nuosavybės finansinėmis priemonėmis Baltijos šalių biržose
1.1. Nasdaq OMX Vilnius
1.1.1. iki 15 000,00 EUR0,40 %, bet ne mažiau 5 EUR1
1.1.2. nuo 15 000,01 EUR0,35 %, bet ne mažiau 5 EUR1
1.2. Nasdaq OMX Riga ir Nasdaq OMX Tallinn
1.2.1. iki 15 000,00 EUR0,40 %, bet ne mažiau 5 EUR1
1.2.2. nuo 15 000,01 EUR0,35 %, bet ne mažiau 5 EUR1
Procentais nuo kliento bendros suminės dienos apyvartos visomis pozicijomis kiekvienoje iš šių biržų atskirai.
2. Lietuvos Respublikos vyriausybės vertybinių popierių pirkimas pirminėje rinkoje (aukcione) ir pirkimas/pardavimas antrinėje rinkoje
2.1. iki 100000.00 EUR0,08 % min. 15.00 EUR
2.2. virš 100000.01 EURpagal susitarimą
2.3. Lietuvos Respublikos vyriausybės vertybinių popierių pirkimas/pardavimas antrinėje rinkojeNemokamai už banko pasiūlytą kainą
3. Prekyba nuosavybės finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama ne Baltijos šalių vertybinių popierių biržose
3.1. Prekyba Europos biržose
3.1.1. Borsa Italiana (MIL)0,27 %, bet ne mažiau 27 EUR1
3.1.2. Euronext Amsterdam (AMS)0,27 %, bet ne mažiau 27 EUR1
3.1.3. Euronext Brussels (BRU)0,27 %, bet ne mažiau 27 EUR1
3.1.4. Euronext Lisbon (LISB)0,27 %, bet ne mažiau 27 EUR1
3.1.5. Euronext Paris (PAR)0,27 %, bet ne mažiau 27 EUR1
3.1.6. Frankfurt/Xetra Stock Exchange0,27 %, bet ne mažiau 27 EUR1
3.1.7. London International Exchange (LSE_INTL)0,27 %, bet ne mažiau 35 USD1
3.1.8. London Stock Exchange SETS Market (LSE_SETS)0,27 %, bet ne mažiau 15 GBP1
3.1.9. OMX Copenhagen (CSE)0,27 %, bet ne mažiau 60 DKK1
3.1.10. OMX Helsinki (HSE)0,27 %, bet ne mažiau 27 EUR1
3.1.11. OMX Stockholm (SSE)0,27 %, bet ne mažiau 120 SEK1
3.1.12. Oslo Stock Exchange (OSE)0,27 %, bet ne mažiau 120 NOK1
3.1.13. Sistema De Interconexion Bursatil Espanol (SIBE)0,27 %, bet ne mažiau 20 EUR1
3.1.14. Swiss Exchange (SWX)0,27 %, bet ne mažiau 30 CHF1
3.1.15. SWX Europe (VX)0,27 %, bet ne mažiau 30 CHF1
3.1.16. Warsaw Stock Exchange (WSE)0,60 %, bet ne mažiau 100 PLN1
3.1.17. Wiener Börse (Vienna) Stock Exchange (VIE)0,27 %, bet ne mažiau 27 EUR1
3.2. Prekyba Šiaurės Amerikos biržose
3.2.1. American Stock Exchange (NYSE, NASDAQ, AMEX)0,03 USD už akciją, bet ne mažiau 37 USD1
3.2.2. USD (OTC BB; Pink Sheets) suma mažiau 50 000,00 USD45 USD1
3.2.3. USD (OTC BB; Pink Sheets) suma daugiau 50 000,00 USD0,30 %
3.2.4. Toronto Stock Exchange (TSE)0,04 CAD už akciją, bet ne mažiau 40 CAD1
3.2.5. TSX Venture Exchange (TSX)<1 CAD, 50 CAD, bet ne mažiau 50 CAD1
3.2.6. TSX Venture Exchange (TSX)>1 CAD, 0,02 CAD už akciją, bet ne mažiau 51 CAD1
3.3. Prekyba Azijos ir Okeanijos biržose
3.3.1. Australian Stock Exchange Ltd. (ASX)0,20 %, bet ne mažiau 42 AUD1
3.3.2. Hong Kong Stock Exchange (HKEX)0,30 %, bet ne mažiau 280 HKD1
3.4. Prekyba RF MMVB biržoje
3.4.1. Suminė apyvarta iki 300 000,00 RUB0,50 %, bet ne mažiau 500 RUB1
3.4.2. Suminė apyvarta nuo 300 000,01 RUB iki 1 000 000,00 RUB0,40 %, bet ne mažiau 500 RUB1
3.4.3. Suminė apyvarta nuo 1 000 000,01 RUB iki 3 000 000,00 RUB0,35 %, bet ne mažiau 500 RUB1
3.4.4. Suminė apyvarta nuo 3 000 000,01 RUB0,25 %, bet ne mažiau 500 RUB1
Minimalus komisinis, kurį klientas privalo sumokėti už operacijas, atliktas vienos prekybos sesijos metu su visomis FP bendrai500 RUB1
Komisinio mokesčio dydis priklauso nuo suminės kliento apyvartos dydžio, t.y. bendros klientų sandorių dėl FP perleidimo reguliuojamoje rinkoje sumos, skaičiuojamos už praėjusį pusmetį.
4. Obligacijų, kuriomis prekiaujama užsienio šalių reguliuojamose rinkose ir už kurias atsiskaitoma Clearstream/Euroclear atsiskaitymų sistemose, pirkimas/pardavimas
Nuo sandorio vertės0,15 %, bet ne mažiau 100 sandorio valiutos vienetų arba kaip 15,00 EUR ekvivalentas2
Komisinis mokestis mokamas atitinkama valiuta, jeigu sandorio valiuta EUR, USD arba GBP. Jeigu sandoris vykdomas kokia nors kita valiuta, tai komisinis mokestis skaičiuojamas regioniniu principu: Europa - EUR, ne Europa – USD.
5. Obligacijų susietų su akcijomis ir kitais finansiniais instrumentais pirkimas/pardavimas
Nuo sandorio vertės1,00 %
6. Investicinių fondų vienetų, užregistruotų užsienyje, pirkimas ir pardavimas
6.1.1 Akcinių investicinių fondų pirkimas2,50 %, bet ne mažiau 26,00 EUR2
6.1.2. Subalansuotų investicinių fondų pirkimas1,50 % bet ne mažiau 26,00 EUR
6.1.3. Obligacinių investicinių fondų pirkimas1,00 %
6.1.4. Fondų pardavimas20,00 EUR ekvivalentas fondo valiuta2, 5
6.2. Subalansuotų ir „Hedge“ investicinių fondų pirkimas
6.2.1. Sandorio vertė iki 14 481,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta1,40 %, bet ne mažiau 26,00 EUR ekvivalentas fondo valiuta2
6.2.2. Sandorio vertė nuo 14 481,01 EUR iki 57 924,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta1,20 %
6.2.3. Sandorio vertė nuo 57 924,01 EUR ir daugiau sumos ekvivalentas fondo valiuta1,00 %
6.3. Obligacinių investicinių fondų pirkimas/pardavimas
6.3.1. Sandorio vertė iki 14 481,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta0,90 %, bet ne mažiau 26,00 EUR ekvivalentas fondo valiuta2
6.3.2. Sandorio vertė nuo 14 481,01 EUR iki 57 924,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta0,80 %
6.3.3. Sandorio vertė nuo 57 924,01 EUR ir daugiau sumos ekvivalentas fondo valiuta0,60 %
6.4. Fondų pardavimas20,00 EUR ekvivalentas fondo valiuta2
7. „Citadele“ grupės valdomų fondų pirkimas/pardavimas
7.1. „Citadele“ grupės akcinių ir subalansuotų fondų pirkimas
7.1.1. Sandorio vertė iki 15 000,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta2,00 %
7.1.2. Sandorio vertė nuo 15 000,01 EUR iki 60 000,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta1,75 %
7.1.3. Sandorio vertė nuo 60 000,01 EUR iki 300 000,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta1,50 %
7.1.4. Sandorio vertė nuo 300 000,01 EUR ir daugiau sumos ekvivalentas fondo valiuta1,25 %
7.2. „Citadele“ grupės obligacijų fondų pirkimas
7.2.1. Sandorio vertė iki 15 000,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta1,50 %
7.2.2. Sandorio vertė nuo 15 000,01 EUR iki 60 000,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta1,30 %
7.2.3. Sandorio vertė nuo 60 000,01 EUR iki 300 000,00 EUR sumos ekvivalentas fondo valiuta1,10 %
7.2.4. Sandorio vertė nuo 300 000,01 EUR ir daugiau sumos ekvivalentas fondo valiuta0,90 %
7.3. Fondų pardavimasnemokamas
8. East Capital valdomų fondų pirkimas/pardavimas
8.1. Fondų pirkimas3 %, bet ne mažiau 26,07 EUR ekvivalentas fondo valiuta2
8.2. Fondų pardavimas20,00 EUR ekvivalentas fondo valiuta2
9. MAN valdomų fondų pirkimas /pardavimas
MAN valdomų fondų pirkimas /pardavimas20,00 EUR ekvivalentas fondo valiuta2 plius kitos šalies mokesčiai
10. Finansinių priemonių saugojimo mokesčiai
10.1. Už Lietuvos emitentų skolos ir nuosavybės FP saugojimą
10.1.1. jei FP vertė paskutinę mėnesio darbo dieną nesiekia 30 000,00 EUR0,008 % per mėnesį
10.1.2. jei FP vertė paskutinę mėnesio darbo dieną viršija 30 000,01 EUR0,007 % per mėnesį
10.2. Už Europos Sąjungos (išskyrus Rumuniją, Slovėniją ir Slovakiją), Norvegijos, Šveicarijos, JAV vidaus rinkos FP, užsienio šalyse registruotų investicinių fondų vienetų0,013 % per mėnesį
10.3. Už Rusijos emitentų išleistų FP saugojimą0,07 % per mėnesį
10.4. Už 10.1.-10.3 punktuose nepaminėtų šalių FP saugojimą0,07 % per mėnesį
FP saugojimo mokestis yra skaičiuojamas kas mėnesį nuo finansinių priemonių, turimų investicinėje sąskaitoje, rinkos vertės paskutinę mėnesio dieną. Skolos FP arba nelistinguojamos FP vertinamos nominalia verte. Mokestis nurašomas nuo banko sąskaitos skirtos operacijoms su FP.
11. Kitos paslaugos
11.1. Investicinės sąskaitos atidarymasnemokamai
11.2. Lietuvos emitentų išleistų finansinių priemonių nemokestinis ir mokestinis pervedimas į kito viešosios apyvartos tarpininko sąskaitą315,00 EUR
11.3. Latvijos ir Estijos emitentų išleistų finansinių priemonių nemokestinis pervedimas į kito viešosios apyvartos tarpininko apskaitą315,00 EUR
11.4. Finansinių priemonių, nepaminėtų 11.2-11.3 punktuose, nemokestinis pervedimas10,00 EUR ekvivalentas užsienio valiuta plius kitos šalies taikomi mokesčiai
11.5. Nereguliuojamoje rinkoje sudaryto finansinių priemonių sandorio registravimas (pirkimas, pardavimas, dovanojimas, mainai, kt.)10,00 EUR iš kiekvienos sandorio šalies
11.6. Atvirkštinio atpirkimo (repo) sandorio sudarymo mokestis15,00 EUR
11.7. Mokesčiai ir rinkliavos
11.8. Kitos paslaugospagal susitarimą

Šie įkainiai galioja nuo 2016 m. gruodžio 1 d.

 


Papildomos sąlygos:
1Minimalus sandorio mokestis taikomas visiems vienos dienos vienos finansinės priemonės sandoriams bendrai. Jei pavedimas vykdomas kelias dienas, tuomet minimalus sandorio mokestis taikomas kiekvienos dienos sandoriams.
2Pavedimo atlikti operaciją su finansinėmis priemonėmis dienos oficialus Lietuvos banko skelbiamas euro ir finansinės priemonės valiutos santykis.
3Lietuvos emitentų finansinėmis priemonėmis laikomos tos priemonės, kurios registruotos Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume. Užsienio šalių finansinėmis priemonėmis laikomos tos finansinės priemonės, kurios registruotos užsienio šalių depozitoriumuose ar atsiskaitymo sistemose.
4Kai kurioms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama šiose rinkose, priklausomai nuo tarpininko, per kurį atliekamas sandoris, gali būti taikomi kitokie mokesčiai. Dėl detalesnės informacijos teirautis Finansų maklerio skyriuje.
5AS CBL Asset Management grupės valdomų fondų pirkimui minimalus mokestis netaikomas.

Papildoma informacija:
Banko komisinį atlygį už sandorius Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje sudaro: banko mokami komisiniai mokesčiai NasdaqOMX Vilnius biržai, Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui ir banko mokestis.
Komisinį atlygį už sandorius, sudaromus užsienio šalių reguliuojamose rinkose sudaro: komisiniai mokesčiai viešosios apyvartos tarpininkui, per kurį toks sandoris sudaromas ir banko mokestis.
Bankas gauna atlygį už parduotus investicinius fondus. Atlygio dydis priklauso nuo parduotų fondų vienetų bendros vertės, bei fondų valdytojo.
Kliento pavedimas pirkti finansines priemones, kurios yra denominuotos užsienio valiuta priimamas tik tuo atveju, kai klientas savo sąskaitoje, skirtoje operacijoms su finansinėmis priemonėmis, yra sukaupęs pakankamą lėšų sandorio valiuta kiekį.
Kai kurioms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama šiose rinkose, priklausomai nuo tarpininko, per kurį atliekamas sandoris, gali būti taikomi kitokie mokesčiai. Dėl detalesnės informacijos teirautis Finansų maklerio skyriuje.
Pavedimo įvykdymas dalimis laikomas vienu sandoriu.

Pasirašymo teisės (Right Issues)
Akcijoms
Klientai, kurie gaus teisę pasirašyti naujų akcijų, galės tai padaryti platformoje ir pasirinkti – parduoti teisę ar ja pasinaudoti. Jeigu iki nustatytos datos klientas nepriims sprendimo, jo teises bankas pagal galimybę parduos iki termino pabaigos. Gauta suma už teisės pardavimą pervedama į kliento sąskaitą, išskaičiavus standartinį mokestį. Bankas šią operaciją atlieka, kad išsaugotų bent kiek vertės, nes suėjus terminui teisės tampa bevertės.

Dividendai pinigais
Už akcijas
Dividendai registruojami Ex-datą, kad atsvertų kanos pokytį tą dieną, o pervedami mokėjimo dieną (Pay Date). Dividendai į akcijų savininkų sąskaitas įskaitomi prieš tai išskaičiavus atitinkamoje valstybėje taikomus standartinius dividendų mokesčius. Bankas neturi galimybės pritaikyti mokestinių lengvatų, net jeigu jos taikomos atitinkamiems mokesčių mokėtojams.

Mokesčiai už depozitoriumo pakvitavimus (depositary receipt)
Už JAV depozitoriumo pakvitavimus taikomas metinis administravimo mokestis, iki 0,02 USD už 1 akciją, priklausomai nuo depozitoriumo. Šis mokestis padengia bankų patiriamas išlaidas už prekybos depozitoriumo pakvitavimais organizavimą. Mokestis paprastai išskaitomas iš sumokėtų dividendų sumos. Jeigu dividendai nemokami, mokestis išskaitomas atskirai. Dividendų mokestis yra apibrėžtas saugojimo sutartyje (deposit agreement) tarp banko depozitoriumo ir kompanijos pagal nustatytus standartus. Ši sutartis yra registruojama vietinėje priežiūros institucijoje ir yra viešai prieinama.

Dividendai akcijomis
Už akcijas
Dividendai, kurie išmokami naujomis akcijomis, registruojami Ex-datą ir įskaitomi mokėjimo dieną (Pay Date).

Dividendų pasirinkimas
Už akcijas
Paprastai dividendai išmokami pinigais, tačiau klientas gali pasirinkti gauti naujų akcijų. Akcijos bus pervestos mokėjimo dieną (Pay Date), po to kai patvirtinamas reinvestavimo santykis.

Nauja akcijų emisija (Bonus Issues)
Akcijos
Papildomos akcijos paskirstomos Ex-datą.

Oficialus pasiūlymas (Tender Offers)
Akcijos
Klientai turi galimybę dalyvauti oficialiame pasiūlyme.

Susijungimai (Mergers and Mergers with Elections)
Akcijos
Privalomų susijungimu atveju, klientams sumokami pinigai arba naujos akcijos Ex-datą. Jeigu siūlomas pasirinkimas, klientai gali dėl to balsuoti.

Akcijų skaidymas, stambinimas ir verslo atskyrimas (Stock Splits/Reverse Stock Splits/Spin offs)
Akcijos
Akcijos paskirstomos Ex-datą.

Kiti esminiai įvykiai
Jeigu įvyktų kiti esminiai įvykiai, kurie neaprašyti aukščiau, bankas dės visas pastangas veikti klientų naudai.

Mokesčiai ir rinkliavos už esminius įvykius
Jeigu už esminius įvykius taikomi kokie nors specialūs mokesčiai ar rinkliavos, bankas juos nurašys nuo kliento sąskaitos.