/ Įkainiai / Taupymas ir investavimas / Finansų maklerio paslaugos

Finansų maklerio paslaugos

Privatiems klientamsVerslo klientams

1. Prekyba nuosavybės finansinėmis priemonėmis Baltijos šalių biržose (Nasdaq OMX Vilnius, Riga, Tallinn)1
iki 15 000 EUR0,40 %, min. 5 EUR
nuo 15 000,01 EUR0,35 %, min. 5 EUR
2. Prekyba nuosavybės finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama ne Baltijos šalių vertybinių popierių biržose1, 4, 5
2.1. Prekyba Europos biržose
Euronext Amsterdam (AMS)0,30 %, min. 30 EUR
Euronext Brussels (BRU)0,30 %, min. 30 EUR
Euronext Lisbon (LISB)0,30 %, min. 30 EUR
Euronext Paris (PAR)0,30 %, min. 30 EUR
Frankfurt/Xetra Stock Exchange0,30 %, min. 30 EUR
London International Exchange (LSE_INTL)0,30 %, min. 40 EUR
London Stock Exchange SETS Market (LSE_SETS)0,40 %, min. 40 EUR
OMX Copenhagen (CSE)0,40 %, min. 50 EUR
OMX Helsinki (HSE)0,40 %, min. 50 EUR
OMX Stockholm (SSE)0,40 %, min. 50 EUR
Oslo Stock Exchange (OSE)0,40 %, min. 50 EUR
Sistema De Interconexion Bursatil Espanol (SIBE)0,30 %, min. 30 EUR
Swiss Exchange (SWX)0,40 %, min. 50 EUR
SWX Europe (VX)0,40 %, min. 50 EUR
Warsaw Stock Exchange (WSE)0,60 %, min. 30 EUR
Wiener Börse (Vienna) Stock Exchange (VIE)0,30 %, min. 30 EUR
2.2. Prekyba Šiaurės Amerikos biržose
American Stock Exchange (NYSE, NASDAQ, AMEX)0,25 %, min. 30 USD1
2.3. Prekyba Azijos biržose
Hong Kong Stock Exchange (HKEX)0,30 %, min. 280 HKD
2.4. Prekyba RF biržoje
Moscow Exchange0,50 %, min. 1000 RUB
3. Obligacijų prekyba
LR Vyriausybės vertybinių popierių aukcionaspagal susitarimą, min. 50 EUR
Kitos obligacijos, sandoriai už reguliuojamos sistemos ribų (OTC)nemokamai už banko pasiūlytą kainą*
Sandoriai reguliuojamose rinkose arba su kitais tarpininkais0,2 %, min. 50 EUR ekvivalentas2
4. Obligacijų, susietų su akcijomis ir kitais finansiniais instrumentais prekyba
Nuo sandorio vertės1,00 %, min. 15 EUR
5. Investicinių fondų vienetų prekyba
Akcinių investicinių fondų pirkimas2,00 %, min. 30 EUR
Subalansuotų investicinių fondų pirkimas1,50 %, min. 30 EUR
Obligacinių investicinių fondų pirkimas1,00 %, min. 30 EUR
Fondų vienetų pardavimas20 EUR ekvivalentas fondo valiuta2
CBL Asset Management fondų vienetų pardavimas5 EUR
6. Finansinių priemonių saugojimo mokesčiai
Už Lietuvos emitentų skolos ir nuosavybės VP saugojimą
jei VP vertė paskutinę mėnesio darbo dieną nesiekia 29 999,99 EUR0,008 % / mėn.
jei VP vertė paskutinę mėnesio darbo dieną viršija 30 000,00 EUR0,007 % / mėn.
Už Europos Sąjungos (išskyrus Rumuniją, Slovėniją ir Slovakiją), Norvegijos, Šveicarijos, JAV vidaus rinkos VP, užsienio šalyse registruotų investicinių fondų vienetų0,013 % / mėn.
Už Rusijos emitentų išleistų VP saugojimą0,07 % / mėn.
Už kitų šalių VP saugojimą0,07 % / mėn.
7. Kitos paslaugos
Investicinės sąskaitos atidarymasnemokamai
Lietuvos, Latvijos ir Estijos emitentų išleistų finansinių priemonių nemokestinis ir mokestinis pervedimas į kito viešosios apyvartos tarpininko sąskaitą315 EUR
Kitų finansinių priemonių nemokestinis pervedimas50 EUR ekvivalentas užsienio valiuta plius kitos šalies taikomi mokesčiai
Nereguliuojamoje rinkoje sudaryto finansinių priemonių sandorio registravimas (pirkimas, pardavimas, dovanojimas, mainai, kt.)15 EUR iš kiekvienos sandorio šalies
Atvirkštinio atpirkimo (repo) sandorio sudarymo mokestis15 EUR
VP paveldėjimo sandoris (mokestį moka VP gavėjas) 15 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. liepos 21 d.

 


1 Minimalus sandorio mokestis taikomas visiems vienos dienos vienos finansinės priemonės sandoriams bendrai. Jei pavedimas vykdomas kelias dienas, tuomet minimalus sandorio mokestis taikomas kiekvienos dienos sandoriams.
2 Pavedimo atlikti operaciją su finansinėmis priemonėmis dienos banko skelbiamas euro ir finansinės priemonės valiutos santykis.
3 Lietuvos emitentų finansinėmis priemonėmis laikomos tos priemonės, kurios registruotos Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume. Užsienio šalių finansinėmis priemonėmis laikomos tos finansinės priemonės, kurios registruotos užsienio šalių depozitoriumuose ar atsiskaitymo sistemose.
4 Kai kurioms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama šiose rinkose, priklausomai nuo tarpininko, per kurį atliekamas sandoris, gali būti taikomi kitokie mokesčiai. Dėl detalesnės informacijos teirautis Iždo ir finansų rinkų departamente.
5 Kai kuriose rinkose finansinių priemonių pirkimui gali būti taikomas papildomas mokestis (žyminis, sandorių ar kt.). Dėl detalesnės informacijos teirautis Iždo ir finansų rinkų departamente.

* Kai bankas veikia kaip tarpininkas, sandoriams gali būti taikoma marža iki 2 %.

Saugojimo mokestis yra skaičiuojamas kas mėnesį nuo finansinių priemonių, turimų investicinėje sąskaitoje, rinkos vertės paskutinę mėnesio dieną. Skolos VP arba nelistinguojamos VP vertinamos nominalia verte. Mokestis nurašomas nuo kliento piniginės sąskaitos skirtos operacijoms su VP.

1. Prekyba nuosavybės finansinėmis priemonėmis Baltijos šalių biržose (Nasdaq OMX Vilnius, Riga, Tallinn)1
iki 14 999,99 EUR0,40 %, min. 5 EUR
nuo 15 000,01 EUR0,35 %, min. 5 EUR
2. Prekyba nuosavybės finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama ne Baltijos šalių vertybinių popierių biržose1, 4, 5
2.1. Prekyba Europos biržose
Euronext Amsterdam (AMS)0,30 %, min. 30 EUR
Euronext Brussels (BRU)0,30 %, min. 30 EUR
Euronext Lisbon (LISB)0,30 %, min. 30 EUR
Euronext Paris (PAR)0,30 %, min. 30 EUR
Frankfurt/Xetra Stock Exchange0,30 %, min. 30 EUR
London International Exchange (LSE_INTL)0,30 %, min. 40 EUR
London Stock Exchange SETS Market (LSE_SETS)0,40 %, min. 40 EUR
OMX Copenhagen (CSE)0,40 %, min. 50 EUR
OMX Helsinki (HSE)0,40 %, min. 50 EUR
OMX Stockholm (SSE)0,40 %, min. 50 EUR
Oslo Stock Exchange (OSE)0,40 %, min. 50 EUR
Sistema De Interconexion Bursatil Espanol (SIBE)0,30 %, min. 30 EUR
Swiss Exchange (SWX)0,40 %, min. 50 EUR
SWX Europe (VX)0,40 %, min. 50 EUR
Warsaw Stock Exchange (WSE)0,60 %, min. 30 EUR
Wiener Börse (Vienna) Stock Exchange (VIE)0,30 %, min. 30 EUR
2.2. Prekyba Šiaurės Amerikos biržose
American Stock Exchange (NYSE, NASDAQ, AMEX)0,25 %, min. 30 USD1
2.3. Prekyba Azijos biržose
Hong Kong Stock Exchange (HKEX)0,30 %, min. 280 HKD
2.4. Prekyba RF biržoje
Moscow Exchange0,50 %, min. 1000 RUB
3. Obligacijų prekyba
LR Vyriausybės vertybinių popierių aukcionaspagal susitarimą, min. 50 EUR
Kitos obligacijos, sandoriai už reguliuojamos sistemos ribų (OTC)nemokamai už banko pasiūlytą kainą*
Sandoriai reguliuojamose rinkose arba su kitais tarpininkais0,2 %, min. 50 EUR ekvivalentas2
4. Obligacijų, susietų su akcijomis ir kitais finansiniais instrumentais prekyba
Nuo sandorio vertės1,00 %, min. 15 EUR
5. Investicinių fondų vienetų prekyba
Akcinių investicinių fondų pirkimas2,00 %, min. 30 EUR
Subalansuotų investicinių fondų pirkimas1,50 %, min. 30 EUR
Obligacinių investicinių fondų pirkimas1,00 %
Fondų vienetų pardavimas20 EUR ekvivalentas fondo valiuta2
CBL Asset Management fondų vienetų pardavimas5 EUR
6. Finansinių priemonių saugojimo mokesčiai
Už Lietuvos emitentų skolos ir nuosavybės VP saugojimą
jei VP vertė paskutinę mėnesio darbo dieną nesiekia 29 999,99 EUR0,008 % / mėn.
jei VP vertė paskutinę mėnesio darbo dieną viršija 30 000,00 EUR0,007 % / mėn.
Už Europos Sąjungos (išskyrus Rumuniją, Slovėniją ir Slovakiją), Norvegijos, Šveicarijos, JAV vidaus rinkos VP, užsienio šalyse registruotų investicinių fondų vienetų0,013 % / mėn.
Už Rusijos emitentų išleistų VP saugojimą0,07 % / mėn.
Už kitų šalių VP saugojimą0,07 % / mėn.
7. Kitos paslaugos
Investicinės sąskaitos atidarymasnemokamai
Lietuvos, Latvijos ir Estijos emitentų išleistų finansinių priemonių nemokestinis ir mokestinis pervedimas į kito viešosios apyvartos tarpininko sąskaitą315 EUR
Kitų finansinių priemonių nemokestinis pervedimas50 EUR ekvivalentas užsienio valiuta plius kitos šalies taikomi mokesčiai
Nereguliuojamoje rinkoje sudaryto finansinių priemonių sandorio registravimas (pirkimas, pardavimas, dovanojimas, mainai, kt.)15 EUR iš kiekvienos sandorio šalies
Atvirkštinio atpirkimo (repo) sandorio sudarymo mokestis15 EUR
VP paveldėjimo sandoris (mokestį moka VP gavėjas) 15 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. liepos 21 d.

 


1 Minimalus sandorio mokestis taikomas visiems vienos dienos vienos finansinės priemonės sandoriams bendrai. Jei pavedimas vykdomas kelias dienas, tuomet minimalus sandorio mokestis taikomas kiekvienos dienos sandoriams.
2 Pavedimo atlikti operaciją su finansinėmis priemonėmis dienos banko skelbiamas euro ir finansinės priemonės valiutos santykis.
3 Lietuvos emitentų finansinėmis priemonėmis laikomos tos priemonės, kurios registruotos Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume. Užsienio šalių finansinėmis priemonėmis laikomos tos finansinės priemonės, kurios registruotos užsienio šalių depozitoriumuose ar atsiskaitymo sistemose.
4 Kai kurioms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama šiose rinkose, priklausomai nuo tarpininko, per kurį atliekamas sandoris, gali būti taikomi kitokie mokesčiai. Dėl detalesnės informacijos teirautis Iždo ir finansų rinkų departamente.
5 Kai kuriose rinkose finansinių priemonių pirkimui gali būti taikomas papildomas mokestis (žyminis, sandorių ar kt.). Dėl detalesnės informacijos teirautis Iždo ir finansų rinkų departamente.

* Kai bankas veikia kaip tarpininkas, sandoriams gali būti taikoma marža iki 2 %.

Saugojimo mokestis yra skaičiuojamas kas mėnesį nuo finansinių priemonių, turimų investicinėje sąskaitoje, rinkos vertės paskutinę mėnesio dieną. Skolos VP arba nelistinguojamos VP vertinamos nominalia verte. Mokestis nurašomas nuo kliento piniginės sąskaitos skirtos operacijoms su VP.