/ Įkainiai / Kreditai ir finansavimas / Kreditai verslui

Kreditai verslui

Metų palūkanos pagal susitarimą
Kreditavimo sutarties parengimas 1 % nuo kredito ar didinamos sumos,
min. 300 Eur
Kredito smulkiam verslui ir POS kredito sutarties parengimas 150 Eur
Įsipareigojimo mokestis min. 1 % nuo nepanaudotos sumos
Kreditavimo sutarties sąlygų keitimas min. 150 Eur*
Pažymos / patvirtinimo dėl finansavimo išdavimas 50 % sutarties mokesčio, min. 150 Eur
Sudarius kredito sutartį, įskaičiuojama į sutarties mokestį
Leidimo / pažymos išdavimas min. 20 Eur

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

 


* Jei vienu metu keičiamos kelios sąlygos, imamas didžiausias mokestis.

Galutinį mokestį konkrečiu atveju nustato kompetentingas komitetas arba asmenys, turintys atitinkamą individualią kompetenciją.