/ Įkainiai / Kreditai ir finansavimas / Kreditai privatiems klientams

Kreditai privatiems klientams

Vartojimo kreditaiVeiklos kreditaiBūsto kreditai

Kreditavimo sutarties sudarymas
- jei suma iki 3 000 Eur 1,5 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 30 Eur
- jei suma nuo 3 000 Eur 1 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 30 Eur
Sutarties sąlygų keitimas*
Mokėjimo dienos keitimas, jeigu nekeičiamos kitos sąlygos 15 Eur
Kiti pakeitimai
- jei suma** iki 600 Eur 15 Eur
- jei suma** nuo 600 Eur iki 3 000 Eur 30 Eur
- jei suma** nuo 3 000 Eur 60 Eur
Prieš terminą grąžintas kreditas netaikoma
Mokėjimo grafiko, mokėjimo dienos keitimas, kai anksčiau laiko grąžinama kredito dalis netaikoma
Delspinigiai už laiku negrąžintą kredito dalį ir nesumokėtas palūkanas 0,05 % už kiekvieną pradelstą dieną
Pažymų apie suteikiamus / suteiktus / padengtus kreditus išdavimas lietuvių k. / užsienio k. 15 Eur

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. sausio 2 d.

 


* Jei vienu metu keičiamos kelios sąlygos, imamas didžiausias mokestis.
** Suma - negrąžinto kredito suma (likutis).

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos skaičiavimo pavyzdys
Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuojama pagal LR vyriausybės nustatytą tvarką bei vadovaujantis prielaidomis, kad kredito sutartis galios visą nurodytą laikotarpį, kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus pagal kredito sutartyje nustatytas sąlygas bei terminus ir kitos išlaidos liks tokios pat, kaip kredito sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomos iki kredito sutarties pabaigos.
Pavyzdžiui, jei imate 6 000 Eur kreditą 60 mėn. laikotarpiui su taikoma fiksuota 10 % metine palūkanų norma, sumokate 60 Eur sutarties sudarymo mokestį bei banko sąskaitos tvarkymo mėnesinį mokestį (0,29 Eur / mėn., iš viso – 17,40 Eur per visą kredito sutarties laikotarpį), tokiu atveju bendra vartojimo kredito kainos metinė norma būtų 11,5 %, bendra kredito gavėjo mokama kredito suma – 7 726,34 Eur, o kiekvieno mėnesio dalinių mokėjimų suma (mėnesio įmoka) būtų 127,48 Eur.

Sutarties administravimas 1 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 200 Eur
Sutarties sąlygų keitimas*
Kredito sumos didinimas (netaikoma pertvarkomiems kreditams) 1 % nuo didinamos kredito sumos, bet ne mažiau 200 Eur
Mokėjimo dienos keitimas, jeigu nekeičiamos kitos sąlygos 30 Eur
Kiti pakeitimai 0,5-1 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 220 Eur
Pažymų apie suteikiamus / suteiktus / padengtus kreditus išdavimas lietuvių k. / užsienio k. 30 Eur
Leidimų / sutikimų, susijusių su įkeistu turtu / užtikrinimo priemonėmis, išdavimas min. 60 Eur
Sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo (sąlyginės hipotekos) išdavimas kitam kreditoriui** iki 1 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 150 Eur

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. sausio 2 d.

 


* Jei vienu metu keičiamos kelios sąlygos, imamas didžiausias mokestis.
** Jei sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo priežastis - įkeisto turto pardavimas kitam asmeniui, kuris privalo įkeisti tokį turtą užtikrindamas imamo kredito grąžinimą, taikomas fiksuotas 57,92 Eur įkainis už tokio sutikimo išdavimą. Įkainis už sutikimą dėl pakartotinio įkeitimo kitam kreditoriui gali būti netaikomas, jei klientas sumoka mokestį už prieš terminą grąžintą kreditą.
Sutarties sąlygų keitimas*
Mokėjimo dienos keitimas, jeigu nekeičiamos kitos sąlygos 30 Eur
Kiti pakeitimai 0,5-1 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 200 Eur
Prieš terminą grąžintas kreditas, kai kreditas išduotas su kintama palūkanų norma (naujai išduodamiems kreditams) 1 % nuo anksčiau sutartyje nustatytų terminų grąžinamos kredito sumos*
Pažymų apie suteikiamus / suteiktus / padengtus kreditus išdavimas lietuvių k. / užsienio k. 30 Eur
Leidimų / sutikimų, susijusių su įkeistu turtu / užtikrinimo priemonėmis, išdavimas min. 60 Eur
Sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo (sąlyginės hipotekos) išdavimas kitam kreditoriui** iki 1 % nuo paskolos sumos, bet ne mažiau 150 Eur

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. sausio 2 d.

 


* Jei vienu metu keičiamos kelios sąlygos, imamas didžiausias mokestis.
** Jei sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo priežastis - įkeisto turto pardavimas kitam asmeniui, kuris privalo įkeisti tokį turtą užtikrindamas imamo kredito grąžinimą, taikomas fiksuotas 57,92 Eur įkainis už tokio sutikimo išdavimą. Įkainis už sutikimą dėl pakartotinio įkeitimo kitam kreditoriui gali būti netaikomas, jei klientas sumoka mokestį už prieš terminą grąžintą kreditą.