/ Įkainiai / Kreditai ir finansavimas / Faktoringo paslaugos

Faktoringo paslaugos

Verslo klientams

Faktoringo sutarties mokesčiai

Faktoringo paraiškos bei kitų dokumentų analizė

nemokamai

Faktoringo limito mokestis

ne mažiau nei 0,5 % nuo faktoringo limito sumos,
min. 250 Eur + PVM

Sąskaitos administravimas

0,5 % nuo kiekvienos sąskaitos sumos,
min. 3 Eur + PVM

Pirkėjo limito nustatymo, limito peržiūros mokestis

65 Eur + PVM, arba 40 Eur + PVM, kai pirkėjas registruotas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

Metinis pirkėjo limito mokestis

40 Eur + PVM, arba 20 Eur + PVM, kaip pirkėjas registruotas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

Pirkėjo limito nustatymas

40 Eur + PVM

Pinigų grąžinimas už nefinansuotas sąskaitas

50 Eur + PVM

Faktoringo sutarties pakeitimo mokesčiai

Faktoringo sutarties sąlygų keitimas

nuo 75 Eur + PVM

Faktoringo limito padidinimas

ne mažiau nei 0,5 % nuo faktoringo limito sumos,
min. 145 Eur + PVM

Kiti mokesčiai

Faktoringo ataskaitos paruošimas (apie įsipareigojimų vykdymą bei sumokėtas palūkanas)

30 Eur + PVM už ataskaitą

Nestandartinių ataskaitų paruošimas (įskaitant faktoringo apskaitai skirtas ataskaitas)

40 Eur + PVM už ataskaitą

Dokumento dublikato paruošimas

6 Eur + PVM už kiekvieną dokumentą

Teisinių dokumentų parengimas

70 Eur + PVM už dokumentą lietuvių kalba,
sutarta kaina už dokumentą užsienio kalba

Kitų dokumentų siuntimas paštu

faktinės išlaidos + 8 Eur + PVM

Dokumentų paieška archyve

15 Eur + PVM

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Konkrečiu atveju, priklausomai nuo AB „Citadele“ banko sprendimo, gali būti nustatyti kitokie mokesčių dydžiai.