Garantijos

Banko garantija – tai banko įsipareigojimas sumokėti garantijos gavėjui tam tikrą pinigų sumą ar jos dalį, jeigu banko klientas, už kurį bankas garantavo, nesugeba laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų garantijos gavėjui.

Kokios yra garantijos suteikimo sąlygos?

  • Bankas suteikia garantiją, klientui deponavus lėšas specialiai tam tikslui atidarytoje sąskaitoje.
  • Bankas suteikia garantiją, klientui įkeitus kitą kilnojamą ar nekilnojamą turtą (klientui suteikiama kredito linija).

Kokias garantijas suteikia bankas?

  • sutarties vykdymo;
  • mokėjimo;
  • pasiūlymo;
  • avanso grąžinimo;
  • paskolos grąžinimo;
  • kitas.

Prašymas suteikti garantiją

Prašymas pakeisti garantijos sąlygas

Garantijos suteikimo sutarties bendrosios sąlygos

Įkainiai

Susisiekite