Dokumentinis akredityvas

Akredityvas yra pirkėjo prašymu išleistas banko dokumentas, kuriuo bankas įsipareigoja apmokėti už išsiųstas prekes pardavėjui, pastarajam pateikus bankui akredityvo sąlygas ir terminus atitinkančius dokumentus.

Kada atsiskaitoma akredityvu?

 • kai prekybos partneriai nepažįsta arba nepakankamai pažįsta vienas kitą;
 • kai pardavėjas abejoja pirkėjo mokumu;
 • kai sudaromos prekybinės sutartys su partneriais iš politiškai nestabilių ar ekonomiškai silpnų šalių;
 • kai to reikalauja šalies įstatymai;
 • kai yra galimybė gauti finansavimą palankiomis sąlygomis.

Kaip atsiskaitoma dokumentiniu akredityvu?

                         

 1. Pardavėjas ir pirkėjas pasirašo sutartį, kurioje numato atsiskaitymą akredityvu.
 2. Pirkėjas kreipiasi į savo banką, prašydamas išleisti akredityvą.
 3. Pirkėjo bankas išleidžia akredityvą ir siunčia jį į pardavėjo banką.
 4. Pardavėjo bankas praneša apie akredityvą pardavėjui.
 5. Pardavėjas siunčia prekes pirkėjui.
 6. Pardavėjas pateikia savo bankui akredityvo sąlygose nurodytus dokumentus.
 7. Pardavėjo bankas siunčia dokumentus į pirkėjo banką.
 8. Pirkėjo bankas patikrina dokumentus ir, jeigu jie atitinka akredityvo sąlygas, nurašo pinigus nuo kliento sąskaitos ir atiduoda jam dokumentus. Pirkėjas įgyja teisę į prekes.
 9. Pirkėjo bankas perveda pinigus į pardavėjo banką.
 10. Pardavėjo bankas perveda pinigus pardavėjui.

Kokios yra akredityvo išleidimo sąlygos?

 • Bankas išleidžia akredityvą, klientui deponavus lėšas specialiai tam tikslui atidarytoje sąskaitoje.
 • Bankas išleidžia akredityvą, klientui įkeitus kitą kilnojamą ar nekilnojamą turtą (klientui suteikiama kredito linija).

Išankstinis dokumentų apmokėjimas pagal eksporto akredityvus (diskontavimas)

Tai yra galimybė sumažinti verslo riziką ir gauti finansavimą. Tam tikslui atsiskaitymams naudojamas akredityvas su atidėtu mokėjimu. Pardavėjas, gavęs akredityvą su atidėtu mokėjimu, išsiuntęs prekes ir pateikęs į banką akredityvo dokumentus, gali banko prašyti juos apmokėti nesuėjus atidėto mokėjimo terminui, t.y. diskontuoti.

Akredityvo dokumentų diskontavimo nauda:

 1. pirkėjas gauna prekinį kreditą iš pardavėjo
 2. pardavėjui – galimybė:
 • patenkinti apyvartinių lėšų poreikį,
 • padidinti prekių apyvartą ir sudaryti naujus sandorius,
 • sumažinti pirkėjų skolas, tokiu būdu pagerinti įmonės finansinę būklę.

Bankas diskontuoja akredityvo dokumentus, jeigu įvykdytos visos nurodytos sąlygos:

 1. bankui priimtina akredityvą išleidusio banko rizika,
 2. klientas bankui pateikė akredityvo sąlygas atitinkančius dokumentus arba akredityvą išleidęs bankas pirkėjo vardu akceptuoja akredityvo sąlygas neatitinkančius dokumentus.

Prašymas išleisti akredityvą

Prašymas pakeisti akredityvo sąlygas

Prašymas perleisti akredityvą

Pateikiamų dokumentų lydraštis

Susitarimas dėl akredityvo išleidimo

Įkainiai

Susisiekite