Sąlyginiai mokėjimai

Kas yra sąlyginis atsiskaitymas (angl. Escrow account)?

Tai atsiskaitymo priemonė, kai trišale (gali būti daugiašale) sutartimi bankas įsipareigoja mokėtojo pervestas į banko vidaus sąskaitą lėšas pervesti lėšų gavėjui, pastarajam įvykdžius sutartyje numatytus įsipareigojimus.

Bankas, būdamas nepriklausoma šalimi, veikia kaip arbitras tarp mokėtojo ir lėšų gavėjo.

Tai yra saugi atsiskaitymo priemonė, užtikrinanti tiek mokėtojo, tiek lėšų gavėjo poreikius.

Kada naudojamas sąlyginis atsiskaitymas?

  • perkant žemę, nekilnojamą / kilnojamą turtą ar akcijas
  • atsiskaitant už atliktas paslaugas ar darbus

Kas gali naudotis sąlyginio atsiskaitymo paslauga?

Juridiniai ir fiziniai asmenys.

Kaip vykdoma sąlyginio atsiskaitymo paslauga?

                               

  1. Mokėtojas, lėšų gavėjas ir bankas pasirašo trišalę (gali būti ir daugiašalė) sutartį, kurioje numatytas terminas, per kurį mokėtojas turi pervesti lėšas į specialią banko vidinę sąskaitą, dokumentai, kuriuos turi pateikti lėšų gavėjas, kad gautų pinigus ir kitos sąlygos.
  2. Mokėtojas perveda lėšas į banko atidarytą specialią sąskaitą. Lėšas bankas saugo iki sutartyje numatyto termino, kol nebus įvykdytos sutarties sąlygos.
  3. Lėšų gavėjas pateikia bankui sutartyje numatytus dokumentus, patvirtinančius savo įsipareigojimų įvykdymą.
  4. Bankas perveda lėšas į lėšų gavėjo sąskaitą.
  5. Jei lėšų gavėjas nepateikia dokumentų arba jie neatitinka sutartyje numatytų reikalavimų, bankas lėšas grąžina į mokėtojo sąskaitą.

Taisyklės

Įkainiai