Nuotolinis sąskaitų valdymas

„Citadele“ interneto bankas

Registracija, aptarnavimas, paslaugos atsisakymas (uždarymas) Nemokamai
Operacijų limitai Patikrinkite čia

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d.

 

 

Prisijungimo priemonės

MobileSCAN aktyvavimas per vieną licenciją arba pirmasis ar pakartotinis MobileSCAN aktyvavimas pagal jau išduotą licenciją1,2 Nemokamai                                                                                            
Kodų kortelės išdavimas ir (arba) pakeitimas kliento prašymu Nemokamai
Kodų kortelės išdavimas ir (arba) pakeitimas kliento prašymu Nemokamai
Išdavimas ir pakeitimas generatoriaus „Digipass 260“ 20 EUR
Išdavimas ir pakeitimas generatoriausi „Digipass 780“ 35 EUR

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d.

 


 

„Citadele“ SMS bankas

Registracijos mokestis Nemokamai               
Mokestis už gautą SMS iš „Citadele“ banko3 0.09 EUR

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d.

 


 

„Bank link“ paslauga

Registracijos mokestis                                                                                             Nemokamai                    
Mėnesinis mokestis Nemokamai
Mokestis už kiekvieną operaciją 1,3 % nuo pervedimo sumos (min. 0,07 EUR, maks. 2,50 EUR)
Mėnesinis autentifikavimo4 mokestis 15 EUR
Mokestis už įvykdytų mokėjimų statuso pateikimą (kartą per mėnesį) Nemokamai

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d.



 

„Citadele“ Elektroniniai valdžios vartai

Registracijos mokestis Pagal susitarimą
Mėnesinis prenumeratos mokestis:  
Informacinis režimas Pagal susitarimą
Operacijų režimas Pagal susitarimą

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1Gali būti priskirti keli įrenginiai prie MobileSCAN licencijos.

2MobileSCAN gali būti išduodamas banko skyriuje arba interneto banke, jeigu klientas yra interneto banko naudotojas.

3Komisinis mokestis už gautą SMS iš „Citadele“ banko yra nurašomas iš kliento sąskaitos vieną kartą per mėnesį.

4Autentifikavimas – paslaugų teikėjo poreikis automatiškai identifikuoti klientą.