Mokėjimai

Įkainiai verslo klientams

Dėmesio: atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

 

Mokėjimai „Citadele“ grupės viduje (Lietuva, Latvija, Estija)

  Interneto bankas ir mobilioji programėlė Banko skyriuje
Tarp savo sąskaitų  nemokamai 5 EUR
Banko viduje 0,20 EUR 5 EUR
Darbo užmokesčio paskirstymas1 Nemokamai Paslauga neteikiama

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

Mokėjimai eurais

  Interneto bankas ir mobilioji
programėlė  
Banko skyriuje                     
Paprastas ir momentinis2 SEPA mokėjimas                                                                0,40 EUR 5 EUR
Paprastas mokėjimas į kitus bankus:    
SHA 13 EUR 20 EUR
OUR 24 EUR 30 EUR
BEN3 nemokamai nemokamai
Skubus mokėjimas į kitus bankus    
SHA4 29 EUR 35 EUR
OUR 41 EUR 50 EUR
BEN3 nemokamai nemokamai

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

Mokėjimai užsienio valiuta5

                                                                                                     Interneto bankas ir mobilioji
programėlė
Banko skyriuje                    
Paprastas mokėjimas:                                                        
SHA 13 EUR 20 EUR
OUR 24 EUR 30 EUR
BEN3 nemokamai nemokamai
Skubus mokėjimas:    
SHA 29 EUR 35 EUR
OUR 41 EUR 50 EUR
BEN3 nemokamai nemokamai

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

Periodiniai mokėjimai ir elektroninė sąskaita (e. sąskaita)

Periodinio mokėjimo sutarties sudarymas  nemokamai  
Periodinio mokėjimo vykdymas                                                                                      Taikomi atitinkamo paprasto mokėjimo internetu įkainiai
E. sąskaitos sutarties sudarymas nemokamai
E. sąskaitos pateikimas nemokamai
Automatinis e. sąskaitos apmokėjimas nemokamai
Vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas Taikomi atitinkamo paprasto mokėjimo internetu įkainiai

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

Mokėjimų į sąskaitą administravimas

Mokėjimai, gauti iš „Citadele“ grupės (Lietuva, Latvija ir Estija) sąskaitų, SEPA mokėjimai         nemokamai                                
Kiti gauti mokėjimai, kai mokesčių tipas yra BEN ir SHA   7 EUR ekvivalentas kita valiuta

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 

Valiutos keitimas vykdant mokėjimą

Valiutos keitimo operacijos vykdomos pagal operacijos vykdymo metu galiojantį kursą.

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

Mokėjimų tikslinimas arba anuliavimas6

Mokėjimo „Citadele“ grupės (Lietuva, Latvija, Estija) viduje arba mokėjimo eurais į kitus Lietuvos bankus anuliavimas 10 EUR                                                                      
Mokėjimo eurais ir užsienio valiuta į kitų šalių bankus tikslinimas, anuliavimas, papildomos informacijos apie atsiskaitymus pateikimas 50 EUR + papildomas mokestis7

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

PLAIS

Mokėjimas vykdant PLAIS nurodymą į gavėjo sąskaitą banko viduje ir į kitus bankus 1 EUR                                      

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

Mokėjimo nurodymų pateikimo ir vykdymo sąlygos, specialiosios sąlygos

  Mokėjimo nurodymo pateikimo laikas8 (Lietuvos laiku) Specialiosios sąlygos Vykdymo diena
Mokėjimai „Citadele“ grupės viduje (Lietuva, Latvija, Estija) Iki 16:30   Tą pačią banko darbo dieną
Paprastas mokėjimas į kitų šalių bankus:      
EUR: SEPA mokėjimai Iki 16:00 Komisinio mokesčio tipas tik SHA Tą pačią banko darbo dieną
EUR: SEPA momentiniai mokėjimai be apribojimų   Iškart
EUR: kiti mokėjimai Iki 14:30   tą pačią banko darbo dieną
USD, CNY Pagal atskirą susitarimą (visa informacija pateikiama AS „Citadele Banka“ Lietuvos filialas interneto puslapyje) Pagal atskirą susitarimą (visa informacija pateikiama AS „Citadele Banka“ Lietuvos filialas interneto puslapyje) Pagal atskirą susitarimą (visa informacija pateikiama AS „Citadele Banka“ Lietuvos filialas interneto puslapyje)
BYN, RUB Iki 16:30 RUB komisinio mokesčio tipas tik OUR Kitą banko darbo dieną
GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CAD, CHF, JPY, KZT, CZK Iki 16:30   Po dviejų banko darbo dienų
NZD, AUD Iki 14:00   Po dviejų banko darbo dienų
Skubus mokėjimas į kitus bankus:      
EUR Iki 16:00   Tą pačią banko darbo dieną
CAD, CHF Iki 12:00   Tą pačią banko darbo dieną
GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, PLN, CZK Iki 14:00   Kitą banko darbo dieną
NZD Iki 16:00   Po dviejų banko darbo dienų
AUD Iki 11:00   Kitą banko darbo dieną
Mokėjimų įskaitymas į sąskaitą:      
EUR: SEPA Iki 18:00   Tą pačią banko operacijų dieną, jei lėšos gautos iš Lietuvos, ES ar EEE8 šalių bankų
EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CZK Iki 16:30   Tą pačią banko darbo dieną, jei bankas gavo informaciją apie EEE9 mokėjimo pervedimą į AS „Citadele banka“ korespondentinę sąskaitą
Kita užsienio valiuta Iki 16:30   Kitą banko darbo dieną po lėšų pervedimo į AS „Citadele banka“ korespondentinę sąskaitą

Banko darbo dienos: pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, darbo laikas – nuo 8:00 iki 16:30 (išskyrus oficialias Lietuvos Respublikos šventes).

1 Mokėjimai, kurie buvo patvirtinti Interneto banke per atlyginimo mokėjimų registrą arba įkeliant darbo užmokesčio failą naudojantis interneto banku.

2Momentiniai mokėjimai atliekami tik „Citadele“ mobiliojoje programėlėje

3BEN – bankų mokesčius moka gavėjas, t. y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir papildomus užsienio bankų nustatytus mokesčius, kurie yra nurašomi nuo pervedamos sumos, sumokės gavėjas. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas iš pervedamos sumos išskaičiuos AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo nustatytus mokesčius. Gavėjui už paprastą tarptautinį mokėjimo nurodymą taikomas 20 EUR mokestis, už skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą – 35 EUR.

4Mokėjimo nurodymai į Europos Sąjungos (ES) šalis, Norvegiją, Islandiją ir Lichtenšteiną (EEE), Šveicariją, Monaką, San Mariną, Andorą visomis valiutomis vykdomi, jei banko mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA). Mokėjimo nurodymai į ES ir EEE šalis visomis valiutomis, kai banko mokesčius moka tik mokėtojas (OUR) arba tik gavėjas (BEN), nevykdomi.

5Atliekant pervedimus Rusijos rubliais (RUB), gali būti nurodoma tik OUR komisinių mokesčių sąlyga, t.y. bankų mokesčius moka mokėtojas. 

6Mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar lėšos buvo grąžintos. Jei lėšos jau nurašytos iš banko korespondentinės sąskaitos ir (arba) gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, lėšos grąžinamos tik tada, jei sutinka lėšų gavėjas.

7Jeigu bankas korespondentas arba gavėjo bankas taiko papildomą komisinį mokestį už mokėjimo tikslinimą, mokestis nurašomas iš klienot sąskaitos.

8Jei mokėjimo nurodymas pateikiamas bankui po nurodyto termino pabaigos, mokėjimas yra vykdomas kitą banko darbo dieną. Jei mokėjimo nurodymas yra gautas banke ar mokėjimo vykdymo diena yra banko nedarbo diena (šventinė), tada mokėjimas vykdomas kitą banko darbo dieną.
EEE šalys yra Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vengrija, Vokietija, Graikija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Norvegija. Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė.

Lėšos į gavėjo sąskaitą AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą įskaitomos tik pagal gavėjo sąskaitos numerį IBAN formatu, t. y. bankas netikrina, ar mokėjime nurodyta sąskaita priklauso lėšų gavėjui, todėl neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas lėšų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas).

ES reguliuojami mokėjimai yra mokėjimai eurais Europos Sąjungoje (taip pat Islandijoje, Šveicarijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje). Mokant turėtų būti numatytos tokios išankstinės sąlygos, kad būtų galima vykdyti kaip ES reguliuojamą mokėjimą:
-    Gavėjo sąskaitos numeris - IBAN
-    Komisinio mokesčio tipas - SHA
-    Mokėjimo tipas - standartas
-    Gavėjo bankas yra SEPA pasiekiamas
-    AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas neatsako už pasekmes, jei gavėjo bankas neįvykdys AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo mokėjimo nurodymų ir mokėjimas nėra vykdomas kaip ES reguliuojamas mokėjimas dėl „Citadele“ banko nepriklausančių priežasčių.