Mokėjimų tikslinimas arba anuliavimas

Mokėjimų tikslinimas arba anuliavimas *
Mokėjimo AS „Citadele banka“ grupės viduje arba mokėjimo eurais į kitus Lietuvos bankus anuliavimas 10 EUR
Mokėjimo eurais ir užsienio valiuta į kitų šalių bankus tikslinimas, anuliavimas, papildomos informacijos apie atsiskaitymus pateikimas 50 EUR + kitų bankų mokesčiai

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.


* Mokestis taikomas neatsižvelgiant, ar lėšos buvo grąžintos. Jei lėšos jau nurašytos iš banko korespondentinės sąskaitos ir / arba gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, lėšos grąžinamos tik tada, jei sutinka lėšų gavėjas.