Mokėjimų į sąskaitas administravimas

Įkainiai verslo klientams

Lėšų eurais administravimas
- banko viduje ir "Citadele" grupėje* bei iš kitų bankų Lietuvoje ir ES** šalių bankų nemokamai
- iš kitų šalių bankų 7 EUR
Lėšų užsienio valiuta administravimas
- banko viduje ir "Citadele" grupėje* nemokamai
- iš kitų LT ir kitų šalių bankų 7 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.


* Citadele grupė – AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, AS „Citadele banka“, AS „Citadele banka“ Estijos filialas
** Iš ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos, jeigu pateikta gavėjo sąskaita yra IBAN formato ir nurodytas gavėjo banko kodas BIC, mokesčiai SHA.

Lėšų įskaitymo terminai
Lėšos eurais iš LT / ES / EEE šalių bankų įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią banko operacijų dieną iki 18 val.
Lėšos ES ir EEE šalių nacionalinėmis valiutomis (GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, BGN, ISK) įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią banko operacijų dieną iki 16.30 val., jei Citadele bankas gavo informaciją apie EEE mokėjimo pervedimą į „Citadele“ korespondentinę sąskaitą. Lėšos kita valiuta – kitą banko operacijų dieną po lėšų pervedimo į AS „Citadele banka“ korespondentinę sąskaitą .
Jeigu lėšos pervedamos į kortelės sąskaitą, jos įskaitomos kortelės sąskaitos valiuta (jei sąskaitos valiuta ir pervedama valiuta skiriasi, pervedama valiuta automatiškai keičiama pagal tuo metu galiojantį „Citadele“ banko valiutos keitimo kursą).
Lėšos į gavėjo sąskaitą „Citadele“ banke įskaitomos tik pagal gavėjo sąskaitos numerį IBAN formatu, t. y. bankas netikrina, ar mokėjime nurodyta sąskaita priklauso lėšų gavėjui, todėl neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas lėšų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas).