Kitos su verslo kreditais susijusios paslaugos

Įkainiai verslo klientams

Komisiniai mokesčiai už dokumentų paruošimą  
Pažymos arba patvirtinimo dėl finansavimo išdavimas 50 % sutarties mokesčio (sudarius kredito sutartį, įskaičiuojama į sutarties mokestį)
Pažymų, leidimų, sutikimų išdavimas lietuvių kalba 45 EUR už kiekvieną dokumentą
Pažymų, leidimų, sutikimų išdavimas anglų arba rusų kalba 70 EUR už kiekvieną dokumentą
Dokumentų siuntimas paštu Pagal susitarimą (min. 8 EUR ir patirtos išlaidos)
Komisinis mokestis už dokumentų paruošimą, jei dokumentas turi būti patvirtintas notaro 30 EUR už kiekvieną dokumentą ir mokestis už notaro paslaugas
Komisinis mokestis už dokumentų paruošimą, jei dokumentas neturi būti patvirtintas notaro 30 EUR už kiekvieną dokumentą

Galioja nuo lapkričio 1 d.