Finansinės priemonės ir valiutos keitimo sandoriai

Įkainiai verslo klientams

Tarpininkavimo paslaugos

Valiutos keitimo sandoriai ir sandoriai su auksu  
Valiutos keitimo sandoriai grynaisiais (negrynaisiais) pinigais ir sandoriai su auksu iki 4 000 EUR „Citadele“ banko standartinis valiutos keitimo kursas
Valiutos keitimo sandoriai grynaisiais (negrynaisiais)  pinigais ir sandoriai su auksu daugiau kaip 4 000 EUR Pagal susitarimą (informacija „Citadele“ banke)
Užsienio valiutos prekyba su svertu Pagal susitarimą (informacija „Citadele“ banke1)
Finansinės priemonės2  
Skolos vertybinių popierių sandoriai3 0,1 % (min. 50 EUR)4
Prekyba nuosavybės finansinėmis priemonėmis (įsk. EFT, ADR, GDR)5  
Rygos, Vilniaus ir Talino biržose 0,35 % (min. 10 EUR)
Europos, Skandinavijos, Rusijos biržose6 0,4 % (min. 50 EUR)6
JAV ir Kanados biržose, jei akcijos kaina mažesnė nei 15 USD, CAD 0,04 USD, CAD už akciją (min. 40  USD, CAD)7
JAV ir Kanados biržose, jei akcijos kaina didesnė nei 15 USD, CAD 0,3 %  (min. 40 USD, CAD)7
Pasirinkimo sandoriai JAV biržose  
Investicinių fondų sandoriai6,8 2,50 USD už kontraktą (min. 25 USD)
Pirkimas:  
Obligacijų fondai 0,5 % (min. EUR 5,50 / 20 EUR)
Subalansuotieji fondai ir fondų fondai 0,75 % (min. EUR 5,50 / 20 EUR)
Akcijų fondų ir alternatyviojo investavimo fondų (įsk. apribotos rizikos fondus) 1,5 % (min. 5,50 EUR / 20 EUR)
Pardavimas 20 EUR / 5,50 EUR
Finansavimas įkeičiant finansines priemones:  
Sandoris nuo 50 000 EUR ar ekvivalentu kita valiuta Nemokama
Sandoris iki 50 000 EUR ar ekvivalentu kita valiuta 300 EUR
REPO sandorio sąlygų pakeitimai Pagal susitarimą (informacija „Citadele“ banke)
Kitos paslaugos, nepaminėtos kainyne Pagal susitarimą (informacija „Citadele“ banke)

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.
_____________________________________________________________________________________

1Sandorio komisinis mokestis arba „Citadele“ banko marža yra įtraukti į sandorio kainą. Informacija pateikiama „Citadele“ banko interneto puslapyje.

2Kai kuriose vertybinių popierių biržose (šalyse) prekyba finansinėmis priemonėmis gali būti apmokestinama pagal tos šalies teisės aktus, pavyzdžiui žyminis sandorio mokestis Didžiojoje Britanijoje. Daugiau informacijos pateikiama „Citadele“ banko interneto puslapyje.

3Tuo atveju, jei sandoris už biržos ribų (OTC) įvykdomas klientui palankesne, nei mokėjimo nurodyme nurodyta ribine kaina, „Citadele“ bankas kompensuoja klientui 50 % maržos, kuri susidaro iš skirtumo tarp mokėjimo nurodyme pateiktos ribinės kainos ir realios įvykdymo kainos.

4Jei sandoris vykdomas kita nei EUR valiuta, komisinis mokestis yra apskaičiuojamas sandorio valiuta. Minimalus komisinis mokestis (nustatytas EUR) apskaičiuojamas ekvivalentu atitinkamai sandorio valiutai, pagal „Citadele“ banke tuo metu galiojantį standartinį valiutos keitimo kursą.

5Jeigu kliento mokėjimo nurodymas yra vykdomas dalimis, paprastai komisinis mokestis yra imamas vieną kartą per sandorio dieną.

6Papildomas komisinis mokestis už atsiskaitymo operacijas yra apmokestinamas pagal kainyną.

7Komisinis mokestis sandorio valiuta.

8IPAS „CBL Asset Management“ valdomiems investiciniams fondams (įskaitant Latvijos centrinio depozitoriumo mokestį) yra taikomas 5,50 EUR mokestis, kitiems fondams – 20 EUR.