Depozitoriumo paslaugos

Įkainiai verslo klientams

Finansinių priemonių sąskaitų administravimas, finansinių priemonių saugojimas ir atsiskaitymai už sandorius1 

 

Finansinių priemonių sąskaitos atidarymas 50 EUR                         
Finansinių priemonių saugojimo mokestis (per mėnesį)2  
CBL Opportunities Funds“ Nemokamai
LR vidaus rinkos finansinės priemonės 0,01 %
ES šalių finansinės priemonės, JAV ir Kanados vidaus rinkos, užsienio investiciniai
fondai ir tarptautinės finansinės priemonės, registruotos „Euroclear“, „Clearstream“ depozitoriumuose
0,02 %
Kitų šalių vidaus rinkos finansinės priemonės 0,03 %
Minimalus finansinių priemonių saugojimo mokestis 1 EUR
Finansinių priemonių priėmimas:3  
Latvijos, Lietuvos, Estijos vidaus rinkos finansinių priemonių priėmimas Nemokamai
Euroclear“ ar „Clearstream“ depozitoriumuose registruotų Švedijos, Suomijos,
Danijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos, JK, JAV, Kanados vidaus rinkos ir tarptautinių finansinių priemonių priėmimas
21 EUR
Kitų šalių vidaus rinkos finansinių priemonių priėmimas Informacija „Citadele“ banko interneto puslapyje                
Finansinių priemonių pervedimas:4  
Latvijos, Lietuvos, Estijos vidaus rinkos finansinių priemonių pervedimas 10 EUR
„Euroclear“ ar „Clearstream“ depozitoriumuose registruotų Švedijos, Suomijos, Danijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos, JK, JAV, Kanados vidaus rinkos ir tarptautinių finansinių priemonių pervedimas 30 EUR
Finansinių priemonių priėmimas (mokėjimas) pagal RVP arba DVP4 50 EUR
Pervedimas tarp dviejų „Citadele“ banko klientų finansinių priemonių sąskaitų (komisinis mokestis nuskaitomas iš finansinių priemonių perleidėjo sąskaitos) 10 EUR
Kitų vietos rinkų finansinių priemonių pervedimas Informacija „Citadele“ banko interneto puslapyje
Pirkimo (išpirkimo) sandorių atsiskaitymai4  
Tarptautinių finansinių priemonių sandorių atsiskaitymai, išskyrus operacijas su fondais, finansinėmis priemonėmis, prekiaujamomis Baltijos ir Rusijos biržose, ir akcijomis bei ETF, prekiaujamais JAV ir Kanados biržose 10 EUR
Kitos paslaugos:  
Finansinių priemonių esminių įvykių nurodymų apdorojimas5 35 EUR + faktinės išlaidos
Standartinis sąskaitos išrašas: Finansinių priemonių portfelio ataskaita, Finansinių priemonių ir pinigų ataskaita už praėjusius ir faktinius kalendorinius metus, Sandorio įvykdymo patvirtinimas Nemokamai
Kitos ataskaitos, nenurodytos aukščiau 50 EUR
Mokesčių patvirtinimo dokumentų parengimas ar pateikimas vietos ir užsienio depozitoriumu5 35 EUR + faktinės išlaidos
Komisinis mokestis už kliento neigiamą piniginių lėšų balansą, atsiskaitant už finansinių priemonių sandorius (procentai per metus)6 24 %

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1Komisiniai mokesčiai už paslaugas, kurios nenurodytos kainyne, yra nustatomi „Citadele“ banko nuožiūra arba pagal atskirą susitarimą su klientu. Komisiniai mokesčiai apskaičiuojami kliento finansinių priemonių portfelio valiuta (jeigu reikia, perskaičiuojami pagal kainyne nurodytą valiutą), išskyrus komisinius mokesčius už sandorių atsiskaitymus, kurie apskaičiuojami sandorio valiuta.

2Komisinis mokestis yra apskaičiuojamas paskutinę mėnesio dieną, atsižvelgus į finansinių priemonių rinkos vertę, o nelikvidžių finansinių priemonių – į nominaliąją vertę.

3Jeigu mokėjimo nurodymas yra priimtas vykdyti ir nusiųstas depozitoriumui ar sandorio šaliai, komisinis mokestis yra taikomas už kiekvieną kliento mokėjimo nurodyme nurodytą finansinę priemonę.

4Komisinis mokestis yra taikomas sudarant sandorį su „Citadele“ banku, naudojantis „Citadele“ banko tarpininkavimo paslauga. Visiems kitiems sandoriams, sudarytiems nesinaudojant „Citadele“ banko tarpininkavimo paslauga, taikomas finansinių priemonių įsigijimo ir (arba) perleidimo prieš mokėjimą (RVP / DVP) komisinis mokestis.

5Faktinių išlaidų suma priklauso nuo paraiškos vykdymo vietos bei kitų paraiškos sąlygų. Faktinių išlaidų suma gali būti išskaityta per 4 mėn. nuo įvykio įvykdymo arba mokesčių sertifikavimo datos.

6Nesant papildomam susitarimui, komisinis mokestis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir nuoskaitomas pirmąją mėnesio dieną.