Kreditai verslui

Įkainiai verslo klientams

Kreditai, kredito linijos, overdraftai

Kredito, kredito linijos, overdrafto sutarties parengimas:  
Kredito linija, overdraftas  0,7 % nuo kredito linijos, overdrafto limito, limito padidinimo sumos, bet ne mažiau 150 EUR  
Kreditas 1 % nuo kredito limito, limito padidinimo sumos, bet ne mažiau 300 EUR1
Kredito, kredito linijos, overdrafto sutarties sąlygų keitimas:  
Mokėjimo grafiko termino pratęsimas:  
iki 1 (vienų) metų 0,5 % nuo negrąžintos kredito, kredito limito, overdrafto sumos (min. 300 EUR)
daugiau nei 1 (vieniems) metams 1 % nuo negrąžintos kredito, kredito limito, overdrafto sumos (min. 300 EUR)
Kredito, kredito linijos, overdrafto grąžinimo ir (arba) palūkanų mokėjimo sąlygų pakeitimai nekeičiant kredito, kredito linijos, overdrafto termino (išskyrus mokėjimo dienos pakeitimą), keičiant kredito, kredito linijos ar overdrafto sutartyje nustatytą valiutą, palūkanų normos tipą, sandorio tipą, įskaitant visą kredito limito pervedimą į kreditą arba atvirkščiai. 1 % nuo negrąžintos kredito, kredito limito, overdrafto sumos (min. 75 EUR)
Kredito, kredito linijos, overdrafto užstato pakeitimai, įregistruoti viešuosiuose registruose, įskaitant visus įkaito davėjo pasikeitimus, vieno įkeitimo pakeitimą kitu ir pan.:  
nekilnojamasis turtas 0,1 % nuo negrąžintos kredito, kredito linijos, overdrafto sumos (min. 150 EUR)
kitas nei nekilnojamasis turtas 150 EUR už kiekvieną užstato objektą, kurio pakeitimai yra atlikti
Kiti, prieš tai neminėti pakeitimai 150 EUR už kiekvieną pakeitimą
Visiškas arba dalinis išankstinis kredito grąžinimas arba kredito linijos, overdrafto limito sumažinimas, refinansavimas Nuo 2 % nuo anksčiau laiko grąžinamos kredito sumos arba nuo sumos, kuria mažinamas turimas kredito linijos ar overdrafto limitas (min. 750 EUR)
Įsipareigojimo mokestis Min. 1 % nuo nepanaudotos sumos

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 

Kreditas smulkiajam verslui

Paraiškos analizė ir įvertinimas                                                                                                                          Nemokamai              
Kredito smulkiajam verslui sutarties parengimas, esamo redito smulkiajam
verslui limito padidinimas, papildomo limito suteikimas
250 EUR
Visiškas arba dalinis išankstinis kredito smulkiajam verslui grąžinimas2 Nemokamai
Įsipareigojimo mokestis už nepanaudotą kredito smulkiajam verslui limito dalį Nemokamai
Kredito smulkiajam verslui termino pratęsimas 250 EUR
Kredito kortelės, į kurią pervedamas kreditas smulkiajam verslui, mokestis Pagal galiojantį kainyną
Metų palūkanos Pagal susitarimą

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

Banko garantija (laidavimas)

Garantijos (laidavimo) suteikimas:  
deponuojant kliento lėšas                                                                                                                                                             Jei suma iki 2 499,99 EUR – 75 EUR, jei suma 2 500 EUR ir daugiau –  0,5 % sumos (min. 85 EUR)
nerezervuojant lėšų Jei suma iki 2 499,99 EUR – 75 EUR, jei suma 2 500 EUR ir daugiau – 0,5 % sumos (maks. 180 EUR). Papildomai skaičiuojamos palūkanos už banko įsipareigojimą
Garantijos (laidavimo) sąlygų pakeitimas (nedidinant garantijos (laidavimo) sumos) 30 EUR
Garantijos (laidavimo) sąlygų pakeitimas (įskaitant sumos didinimą):  
deponuojant kliento lėšas Jeigu didinama garantijos suma 0,5 % sumos (min. 30 EUR) (garantijos (laidavimo) sumos didinimo atveju mokestis skaičiuojamas nuo sumos, kuria didinama garantija (laidavimas))
nerezervuojant lėšų Pagal susitarimą (min. 45 EUR)
Skubus garantijos (laidavimo) suteikimas ar pakeitimas3 50 EUR
Garantijos (laidavimo) projekto parengimas ir (arba) derinimas4 Pagal susitarimą (min. 30 EUR)
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) administravimas 0,1 % sumos (min. 140 EUR)
Pranešimas apie gautą garantiją (laidavimą 30 EUR
Pranešimas apie gautos garantijos (laidavimo) pakeitimą, anuliavimą 30 EUR
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) perdavimas 55 EUR
Paklausimo ar informacijos apie garantiją (laidavimą) parengimas kliento prašymu 20 EUR
Garantijos (laidavimo) suteikimas kito banko prašymu 250 EUR ir palūkanos už banko įsipareigojimą
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerio paštu Lietuvoje 10 EUR
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį 55 EUR

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

Importo akredityvas

Akredityvo išdavimas 90 EUR
Akredityvo sąlygų pakeitimas 30 EUR
Akredityvo projekto parengimas arba derinimas5 Pagal susitarimą (min. 40 EUR)
Akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas 30 EUR
Dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) 0,15 % sumos (min. 70 EUR)
Dokumentų neatitikimo mokestis (moka akredityvo gavėjas) 100 EUR
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 30 EUR
Dokumentų apmokėjimas 30 EUR
Atidėto mokėjimo kontrolė 30 EUR
Paklausimas arba pranešimas kliento prašymu 20 EUR
SWIFT pranešimo dėl dokumentų neatitikimo mokestis (moka akredityvo gavėjas) 25 EUR
Akredityvo dokumentų kopijų nepateikimo mokestis (jei nurodyta akredityvo sąlygose, moka akredityvo gavėjas) 20 EUR
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerio paštu Lietuvoje 10 EUR
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį 55 EUR

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

Eksporto akredityvas

Išankstinis akredityvo pranešimas 30 EUR
Akredityvo pranešimas 30 EUR
Akredityvo projekto parengimas arba derinimas Pagal susitarimą (min. 40 EUR)
Pranešimas apie akredityvo sąlygų pakeitimą (už kiekvieną pakeitimą), atšaukimą (anuliavimą) 30 EUR
Išankstinis dokumentų tikrinimas Ne daugiau kaip 5 dokumentai komplekte – 30 EUR; daugiau kaip 5 dokumentai komplekte – 45 EUR
Dokumentų priėmimas arba tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) 0,15 % sumos (min. 70 EUR)
Dokumentų apmokėjimas 0,05 % sumos (min. 30 EUR)
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 30 EUR
Akredityvo pervedimas 0,2 % sumos (min. 90 EUR)
Lėšų paskirstymas 0,1 % sumos (min. 30 EUR)
Akredityvo tvirtinimas Pagal susitarimą
Išankstinis mokėjimas pagal akredityvo dokumentus Pagal susitarimą
Pranešimas apie kliento įpareigojimą paskirstyti lėšas 40 EUR
Pakeistų pagal perleidžiamą akredityvą dokumentų tikrinimas 30 EUR
Mokėjimo reikalavimas 20 EUR
Atidėto mokėjimo kontrolė 30 EUR
Paklausimas arba pranešimas kliento prašymu 20 EUR
Akredityvo arba akredityvo pakeitimo pranešimas kitų bankų klientams 100 EUR
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerio paštu Lietuvoje 10 EUR
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį 55 EUR

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

Dokumentinis inkaso

Inkaso instrukcijų pranešimas 25 EUR
Dokumentų ir vekselių apmokėjimas ar inkasavimas 0,15 % sumos (min. 30 EUR, maks. 220 EUR)
Neapmokėtų dokumentų ir (arba) vekselių įteikimas klientui arba grąžinimas pateikėjui 0,15 %, sumos (min. 30 EUR, maks. 220 EUR)
Inkaso instrukcijų pakeitimas 20 EUR
Dokumentų ir (arba) vekselių saugojimas, jei nemokama ar neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo klientui dienos (už mėnesį ar jo dalį) 30 EUR
Dokumentų priežiūra, jei nemokama 15 kalendorinių dienų po apmokėjimo datos (už mėnesį ar jo dalį) 30 EUR
Protestavimas 90 EUR + mokesčiai už notaro paslaugas
Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo dienos 30 EUR
Paklausimas arba pranešimas kliento prašymu 20 EUR
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerio paštu Lietuvoje 10 EUR
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį 55 EUR

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 


1Komisinis mokestis gali būti padidintas nestandartiniais atvejais

2Komisinis mokestis gali būti padidintas nestandartiniais atvejais.

3Skubi garantija (laidavimas) suteikiama, keitimas atliekamas per 1 darbo dieną nuo tiksliai užpildyto ir tinkamai pasirašyto prašymo pateikimo banke valandos. Pateikiant prašymą, turi būti įvykdytos visos garantijos (laidavimo) suteikimo arba pakeitimo sąlygos.

4Suteikus garantiją (laidavimą), šiuo mokesčiu mažinamas mokestis už garantijos (laidavimo) suteikimą.

Išdavus importo akredityvą, šiuo mokesčiu mažinamas mokestis už importo akredityvo išdavimą.