Papildomos paslaugos

Įkainiai verslo klientams

Įgaliojimai

Įgaliojimo išdavimas (įskaitant operacijas su individualiais seifais):  
Aptarnavimas pagal įgaliojimą 7 EUR
Su įgaliojimu, išduotu „Citadele“ banke Nemokamai
Notariškai patvirtinto įgaliojimo patikrinimas Nemokamai

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

Papildomos paslaugos

 Mokėjimo, įvykdyto internetu, patvirtinimas 1 EUR
Išsiųsto mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos parengimas 8 EUR
Dokumentų siuntimas:  
Lietuvoje 3 EUR, registruotu paštu – 5 EUR
Į užsienį 10 EUR
Per kurjerį 10 EUR + išlaidos kurjerui
Kaupiamosios sąskaitos išrašo paruošimas Nemokamai
Sąskaitos išrašo paruošimas ir pateikimas „Citadele“ banke kliento prašymu 5 EUR per kalendorinį mėn. (min. 5 EUR)1,2
Dokumentų kopijos išdavimas iš archyvo 30 EUR už dokumentą
Standartinės pažymos paruošimas3,4 15 EUR
Nestandartinės pažymos paruošimas5,6 Pagal susitarimą (min. 35  EUR)
Papildomas mokestis už pažymos paruošimą anglų arba rusų kalba 15 EUR
Papildomas mokestis už skubų pažymos paruošimą7 15 EUR

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1Jei sąskaitos išrašo prašoma už kelis mėnesius, įskaitant kalendorinį mėnesį (mėnesius), kai sąskaitoje nebuvo vykdomos operacijos, mokestis už atitinkamą kalendorinį mėnesį (kai sąskaitoje nebuvo vykdomos operacijos) netaikomas. Bet kuriuo atveju pažymima, kad komisinis mokestis negali būti mažesnis už minimalų mokestį, nustatytą kainyne. Jei sąskaitos išrašo prašoma už laikotarpį, kai sąskaitoje nebuvo vykdomos operacijos, už sąskaitos išrašą mokamas tik minimalus mokestis, nustatytas kainyne.

2Sąskaitos išrašas pateikiamas už ne ilgesnį nei 10 metų laikotarpį nuo prašymo pateikimo dienos.

3Standartinėmis pažymomis laikomos sąskaitos statuso, likučio pažymos. Pažyma su papildoma informacija, kurios reikalauja klientas arba kliento atstovas, laikoma nestandartine pažyma. Pažyma, kurioje turi būti nurodyta, kad klientas neturi įsipareigojimų, laikoma nestandartine pažyma. Komisinis mokestis gali būti padidintas ir nustatomas individualiai už nestandartinę pažymą, kurios apimtis yra daugiau nei vienas puslapis. Pažymoms, kuriose nurodoma, kad klientas neturi kreditinių įsipareigojimų, įkainis taikomas pagal kainyno punktą „Papildomos paslaugos, susijusios su kreditavimu ar prekybos finansavimu“.

4Komisinis mokestis gali būti padidintas ir nustatomas individualiai už nestandartinę pažymą, kurios apimtis yra daugiau nei vienas puslapis.

5Nestandartinėmis pažymomis taip pat laikomos pažymos bei prašymų patvirtinimai, skirti auditoriams, ir kiti suderinti dokumentai.

6Pažymos paruošimas, kai klientas per vienerius kalendorinius metus pakartotinai kreipiasi į banką be pagrįstos priežasties.