Sąskaitos

Įkainiai verslo klientams

Banko sąskaita

Banko sąskaitos atidarymas Nemokama
Banko sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis:  
kai vidutinis sąskaitos likutis yra didesnis negu 150 000 EUR Nemokamai
kai vidutinis sąskaitos likutis yra mažesnis negu 150 000 EUR 3,50 EUR/mėn
Banko sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis ne aktyviems klientams, jei klientas per 12 mėnesių laikotarpį neatlieka nė vienos operacijos ir neturi kitų sutarčių banke 6 EUR/mėn.
Įmonės dokumentų patikra atidarant sąskaitą, keičiant kliento duomenis įskaitant vadovų, akcininkų ar kliento kitus rekvizitus),
kai naudos gavėjai yra ne ES ar ELPA (Šveicarijos, Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino) šalių piliečiai
150 EUR
Komisinis atlyginimas už einamosios sąskaitos likučio administravimą, kai likutis yra didesnis negu1 Metinė palūkanų norma:                
100 000 CHF 1 %
750 000 DKK 1 %
1 000 000 EUR 0.25 %
1 000 000 SEK2 1 %
Banko sąskaitos uždarymas Nemokamai

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d. 

Sąlyginio mokėjimo sąskaita

Sąlyginio mokėjimo sąskaitos sutarties paruošimas Pagal susitarimą
Sąlyginio mokėjimo sąskaitos juodraštis Pagal susitarimą
Sąlyginio mokėjimo sąskaitos sutarties pakeitimas Pagal susitarimą

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

1Įkainis apskaičiuojamas tikrinant sąskaitos likutį kiekvieną dieną ir taikomas, jei likutis viršija arba yra lygus kainyne nurodytai sumai. Įkainis taikomas paskutinę mėnesio dieną. „Citadele“ bankas praneša individualiai apie įkainio taikymą prieš 14 kalendorinių dienų, išskyrus, kai įkainis taikomas įmonėms, nurodytoms 1 punkte.
1. Įkainis taikomas Lietuvos banko kontroliuojamoms draudimo ar perdraudimo įmonėms ir finansų įstaigoms (įskaitant jų filialus) arba kitoms finansų įstaigoms, kurių veikla yra susijusi su finansinių paslaugų teikimu.

2Jei mokėjimo sąskaitos valiuta ne eurai, taikomas mokestis ekvivalentu tol, kol sąskaitos likutis bus lygus nuliui.