Sąskaitos atidarymas ir tvarkymas

Įkainiai verslo klientams

Banko sąskaitos atidarymas nemokamai
Banko sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis, kai vidutinis sąskaitos likutis yra didesnis negu 142 000 EUR* nemokamai
Banko sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis, kai vidutinis sąskaitos likutis yra mažesnis negu 142 000 EUR* 3,50 EUR
Banko sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis ne aktyviems klientams, kai klientas per 12 mėnesių laikotarpį neatlieka nei vienos operacijos ir neturi kitų sutarčių banke* 6 EUR
Komisinis atlyginimas už didesnio negu 100 000 CHF, 750 000 DKK, 1 mln. SEK einamosios sąskaitos likučio administravimą* ** *** 1,00 %
Komisinis atlyginimas už didesnio negu 1 mln. EUR einamosios sąskaitos likučio administravimą*** 0,25 %
Įmonės dokumentų patikra atidarant sąskaitą, kai naudos gavėjai yra ne ES ar ELPA (Šveicarija, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) šalių piliečiai 150 EUR
Sąskaitos išrašai
Einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo pateikimas banko skyriuje nemokamai
Ankstesnio laikotarpio negu praėjęs kalendorinis mėnuo sąskaitos išrašo pateikimas banko skyriuje 5 EUR už mėn., maks. 25 EUR
Papildomai išduodami dokumentai
Mokėjimo, įvykdyto internetu, patvirtinimas 1 EUR
Išsiųsto mokėjimo pavedimo SWIFT kopijos parengimas 8 EUR
Dokumento kopija 1,50 EUR už kiekvieną lapą
Pažymos apie kaupiamosios sąskaitos lėšas parengimas nemokamai
Standartinės pažymos paruošimas**** 10 EUR
Nestandartinės pažymos paruošimas**** 35 EUR
Papildomas mokestis už pažymos paruošimą anglų ar rusų kalba**** 15 EUR
Papildomas mokestis už skubų pažymos paruošimą**** 15 EUR 
Sąskaitos išrašo ar kitų dokumentų siuntimas
- Lietuvoje 3 EUR, registruotu paštu - 5 EUR
- į užsienį 10 EUR
- kurjeriniu paštu 10 EUR + kurjerinio pašto mokesčiai

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. birželio 21 d.


* Jei mokėjimo sąskaitos valiuta ne eurai, taikomas mokestis ekvivalentu.
** „Citadele“ bankas praneša individualiai apie įkainio taikymą prieš 14 kalendorinių dienų, išskyrus, kai įkainis taikomas įmonėms, nurodytoms 3 punkte.
*** Įkainis taikomas Lietuvos banko kontroliuojamoms draudimo ar perdraudimo įmonėms ir finansų įstaigoms (įskaitant jų filialus), ar kitoms finansų įstaigoms, kurių veikla yra susijusi su finansinių paslaugų teikimu.
**** Pažymos, laiškai banko vardu, patvirtinimai ir kiti dokumentai, susiję su banko klientų sąskaitomis bei atsiskaitymais. Kitos kliento prašomos pažymos laikomos nestandartinėmis.