Overdraftas

trumpalaikis kreditavimas, suteikiantis galimybę iki vienerių metų naudotis banko sąskaitos kredito limitu

Susisiekite

 • Padeda subalansuoti laikinus įmonės apyvartinio kapitalo poreikius
 • Gali būti suteikiamas su turto ar be turto įkeitimo
 • Overdrafto limito panaudojimas dengiamas automatiškai, įplaukus lėšoms į overdrafto sąskaitą

Kokiomis sąlygomis suteikiamas overdraftas?

 • Overdrafto maksimalus limitas – iki 100 % vidutinių mėnesio įplaukų į atsiskaitomąją sąskaitą per paskutinius 12 mėn.
 • Maksimalus limito terminas – 1 metai.

Susisiekite

Kokie reikalavimai keliami overdrafto gavėjui?

 • Įmonė, pageidaujanti gauti overdraftą turi turėti ne mažesnę nei 1 metų veiklos patirtį.
 • Įmonė, sudariusi overdrafto sutartį privalo vykdyti piniginių lėšų apyvartas „Citadele“ banke visu sutarties galiojimo laikotarpiu.

Susisiekite

Kaip skaičiuojamos ir mokamos palūkanos už overdraftą?

 • Palūkanos už overdraftą pradedamos skaičiuoti nuo overdrafto limito panaudojimo dienos iki jo padengimo ir skaičiuojamos tik nuo panaudotos overdrafto sumos.
 • Palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį paskutinę darbo dieną.

Susiekite

Kokius dokumentus reikia pateikti, kreipiantis dėl overdrafto suteikimo?

 • Įmonės juridinį statusą patvirtinančius dokumentus.
 • Užpildytą paraiškos formą su priedais.
 • Įmonės finansines ataskaitas (balansus, pelno / nuostolių ataskaitas, pinigų srautų ataskaitas) už praėjusius 2 metus bei ataskaitinį laikotarpį (ketvirčiais), metines ataskaitas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos (pageidautina su nepriklausomų auditorių išvadomis).
 • Visuotinio akcininkų susirinkimo, direktorių tarybos, valdybos ar kitų asmenų, turinčių teisę spręsti overdrafto gavimo klausimus, nutarimo (protokolo) dėl įgaliotų pasirašyti sutartis asmenų paskyrimo, originalą ir kopiją.
 • Sutartis ar kitus dokumentus, reikalingus įvertinti būsimoms lėšų įplaukoms į overdrafto gavėjo sąskaitas.

Susisiekite

Turite klausimų?

Skambinkite 19091 arba +370 5 221 9091, skambinant iš užsienio.