Kredito linija

trumpalaikė paskolos forma įvairioms įmonės reikmėms

Susisiekite

 • Paskolos forma, skirta apyvartinėms lėšoms papildyti
 • Kredito linija pinigais leidžia naudotis pagal poreikius
 • Kredito linija leidžia pasiskolinti pagal poreikį: visą ar dalį kredito linijos sumos
 • Panaudotas kredito linijos lėšas grąžinkite anksčiau nustatyto termino, o prireikus – vėl paimkite

Kokios gali būti kredito linijos grąžinimo užtikrinimo priemonės?

 • Kredito linijos grąžinimui užtikrinti įkeičiamas nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas.
 • Kaip papildomas kredito linijos grąžinimo užtikrinimo priemones, galima įkeisti lėšas banko sąskaitose (indėlius), vertybinius popierius, pateikti trečiųjų asmenų garantijas ir/ar laidavimus.
 • Kitos bankui priimtinos kredito linijos grąžinimo užtikrinimo priemonės.

Susisiekite

Kokią kredito linijos sumą galima gauti?

 • Suteikiama kredito linija negali viršyti 70 % įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės ir/ar 50 % įkeičiamo kilnojamojo turto vertės (išskyrus indėlius, kai suteikiama kredito linija gali būti iki 100 % įkeičiamų indėlių sumos).
 • Kredito ir užstato santykis priklauso nuo įkeičiamo turto tipo bei likvidumo. Minimalus kredito linijos laikotarpis yra 6 mėnesiai, maksimalus – 24 mėnesiai.

Susisiekite

Kaip skaičiuojamos ir mokamos palūkanos už kredito liniją?

 • Kredito linijai gali būti taikomos fiksuotos arba kintamos palūkanos.
 • Palūkanos už kredito liniją pradedamos skaičiuoti nuo tos dienos, kai kredito linijos lėšos nurašomos nuo kredito aptarnavimo sąskaitos.
 • Palūkanos skaičiuojamos kiekvieną mėnesį nuo panaudotos kredito linijos sumos ir sumokamos arba nurašomos nuo įmonės banko sąskaitos kiekvieno kalendorinio mėnesio sutartą dieną.
 • Nuo nepanaudotos kredito linijos sumos mokamas kredito sutartyje nustatytas įsipareigojimo mokestis.

Susisiekite

Kokius dokumentus reikia pateikti, kreipiantis dėl kredito linijos suteikimo?

 • Įmonės juridinį statusą patvirtinančius dokumentus.
 • Užpildytą paraiškos kreditui gauti formą su priedais.
 • Veiklos aprašymą arba verslo planą, investicinį projektą.
 • Paskutinių 2 metų bei ataskaitinio laikotarpio (ketvirčiais) įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus: balansus, pelno-nuostolio ataskaitas, pinigų srautų ataskaitas, metines ataskaitas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos (pageidautina su auditorių išvadomis).
 • Bankui priimtinų turto vertintojų ataskaitą apie nekilnojamojo turto vertę arba įkeičiamo kilnojamojo turto aprašą bei dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į siūlomą įkeisti turtą.

Susisiekite

Turite klausimų?

Skambinkite 19091 arba +370 5 221 9091, skambinant iš užsienio.