Žemės ūkio finansavimas

Plėskite savo žemės ūkį lanksčių investicijų pagalba

Susisiekite

 • Lankstūs sprendimai
 • Konkurencinga palūkanų norma
 • Specialūs banko paslaugų įkainiai

Agropaskola žemei pirkti

 • Finansuojame iki 90 % perkamos žemės vertės.
 • Paskolos terminas – iki 10 m., paskolą galima pradėti grąžinti po 12 mėn.
 • Nereikia turto vertinimo.
 • Pakankamai ilgas paskolos terminas leis sumažinti paskolos įmokas, todėl galėsite išplėsti turimus žemės plotus, įsigyti technikos ar įrangos.
 • Paskolos užtikrinimo priemonės: 1. perkama žemės ūkio paskirties žemė; 2. UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ garantija; 3. kitas turtas, jei to pageidauja klientas.

Susisiekite

Agropaskola investicijoms

 • Paskola ūkio augimui reikalingai technikai, naujai įrangai, statyboms, remontui ar kitoms investicijoms
 • Paskolos terminas – iki 10 m.
 • Paskolos užtikrinimo priemonės: 1. žemės ūkio paskirties žemė; 2. UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ garantija; 3. nekilnojamasis turtas; 4. žemės ūkio technika; 5. kitas turtas, jei to pageidauja klientas.

Susisiekite

Agropaskola sezoniniams darbams

 • Paskola apyvartinėms lėšoms finansuoti – trąšoms, sėkloms, chemikalams, kurui ar kitoms ūkio veiklai būtinoms priemonėms įsigyti.
 • Paskolos terminas – iki 24 mėn.
 • Paskolą galima pradėti grąžinti po 9 mėn.
 • Paskolos užtikrinimo priemonės: 1. žemės ūkio paskirties žemė; 2. UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ garantija; 3. kitas turtas.

Susisiekite

Galvojate apie technikos įsigijimą?

Reikalavimai paskolos gavėjui ir reikalingų dokumentų sąrašas

 • Stabili ūkinė veikla bei pakankamos pajamos veiklai vykdyti bei paskolai ir palūkanoms mokėti.
 • Reikalingi pateikti dokumentai: 
 • užpildyta paraiška paskolai gauti ir su priedais (ją padės užpildyti banko darbuotojas);
 • ūkininko ūkio / įmonės registracijos pažymėjimas;
 • finansinės ataskaitos (balansai, pelno / nuostolio ataskaitos) už paskutinius dvejus metus;
 • įkeičiamo turto nuosavybės dokumentai.

Susisiekite

Kodėl verta rinktis „Citadele“ banką?

 • lanksčiai ir greitai priimsime sprendimą
 • pasiūlysime konkurencingą palūkanų normą ir specialius banko paslaugų įkainius
 • banko specialistai suteiks konsultacijas ir parinks geriausią finansavimo modelį
 • perkant ir įkeičiant žemės ūkio paskirties žemę, nereikalausime turto vertintojų pažymos
 • informavus banką apie paskolos ar jos dalies sugrąžinimą iš anksto, netaikomas priešlaikinio paskolos grąžinimo mokestis
 • jei paskola draudžiama UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, finansuojame iki 90 % investicijų vertės, kitais atvejais iki 70 % žemės ūkio paskirties žemės vertės

Susisiekite

Turite klausimų?

Skambinkite 19091 arba +370 5 221 9091, skambinant iš užsienio.